Lásky čas je tady. 11 způsobů, jak zjistit, že vás partner opravdu miluje

Velká většina psychologů, kteří se zabývají problematikou vztahů, zaměřuje svou pozornost především na sdílený intimní život párů a odtud odvíjejí citovou stránku. To však nemusí být tím nejlepším ukazatelem, mnohem víc vám o citech partnera dokáže říct to, jak se k vám chová v každodenním životě.

Tuto teorii zastává mimo jiné behaviorální psycholog John Gottman, podle kterého zvládne říct v tu správnou chvíli „miluji tě“ veskrze úplně každý. Ne každý to ale myslí vážně, a proto je potřeba sledovat chování daného člověka, jelikož z něj je možné vysledovat určité znaky, které přesně odrážejí, co se v nitru dané osobnosti ve skutečnosti odehrává.

A skutečná zamilovanost se projevuje několika poměrně jasnými znaky, které lze dle Gottmana u vašeho partnera bez větších obtíží pozorovat. Pojďme se na ně podívat.

1. Má zájem investovat do vás svůj čas

Čas je tou nejcennější měnou, kterou všichni v životě máme. Ani sebevětší pracant jej neumí vrátit nebo si nějaký získat navíc, je to zkrátka pevně daná proměnná. Proto ho všichni logicky chceme trávit s lidmi, které máme skutečně rádi a na kterých nám opravdu záleží. Jasně, partneři mohou mít na talíři hodně práce a dalších závazků, ale pokud jsou opravdu zamilovaní, budou chtít svůj volný čas (nebo jeho část) trávit právě s vámi. Jedna vztahová teorie, která se zrodila v roce 2014, dokonce chuť investovat čas do vztahu považuje za klíčový indikátor dlouhodobě fungujícího intimního vztahu.

2. Zajímá se o váš život

Partnera, kterému na vás opravdu záleží, bude nepochybně zajímat, jaký jste měla den, co se dělo v práci a tak podobně. Silný, láskyplný vztah stojí na celé řadě podobných maličkostí, jako je třeba tento typ zájmu o vaši osobu. Jde rovněž o další důvod udržet mezi vámi zdravou komunikaci, bez níž nemůže žádný vztah fungovat. Pokud se vás ale partner na podobné otázky nikdy neptá, může být klidně pravda, že jste mu sympatičtí a přitahujete jej, ale pravděpodobně to opravdová láska nebude.

3. Máte jeho důvěru

Partneři, kterým na vás skutečně záleží, nebudou mít důvod pochybovat o vašich slovech. Výzkumy jasně ukazují, že ve fungujících dlouhodobých vztazích chtějí mít partneři pocit, že mají povědomí o tom, kde se jejich protějšek v danou chvíli nachází. Toto přání však nepramení z obavy, že by jejich partneři mohli mít za lubem něco nekalého. Partner, který se ihned neptá, kde jste byli, když přijdete domů pozdě, nebo nemá tendenci slídit ve vašich účtech za telefon (nebo samotném telefonu), vám tím projevuje důvěru, která značí, že mu na vás doopravdy záleží.

4. Nemá problém vám pomoci, když o to požádáte

Jelikož jsme v dnešní době všichni neustále zaneprázdněni, přidávání dalších povinností nebo úkolů do vašeho dne může být to poslední, na co máte chuť. Pokud je však váš partner technicky zcela „levý“ a vy jste pro změnu technicky zdatní, samozřejmě mu pomůžete, když se něco pokazí s vaší domácí wi-fi sítí. Stejně tak, pokud nutně potřebujete něco z lékárny a je vám příliš špatně na to, abyste tam šli sami, partner, kterému na vás záleží, automaticky zahájí „záchrannou misi“ a ochotně vám onen lék přinese.

5. Respektuje váš pohled na věc a vaše názory

Pokud jsou výzkumy z poslední dekády týkající se komplementarity ve vztazích pravdivé, je možné, že se svým partnerem například stojíte na zcela opačných pólech, co se týče politických názorů, ale přesto spolu dokážete být dlouhá léta šťastní. Klíčovým aspektem přitom není to, jaké jsou konkrétně vaše názory, ale spíš to, nakolik jste schopni přijmout a respektovat partnerův pohled na věc jakožto validní. Řekněme, že poměrně výrazně zastáváte feministické názory, zatímco názory na ženy vašeho partnera by se hodily spíš někam před rok 1970. Pokud mu na vás skutečně záleží, minimálně si vás vyslechne, až si s ním příště budete chtít povídat o dnešních problémech postavení žen na pracovišti. Nebude se vám posmívat, nebude vás shazovat, nebude nad vašimi názory mávat rukou.

6. Neignoruje vás při konání důležitých rozhodnutí

Partneři se v rámci svého vztahu musí rozhodovat o celé řadě věcí od běžných domácích prací až po otázku, kam (a jak) budou investovat své společné úspory, aby se dostatečně materiálně zajistili pro budoucnost. Je zcela v pořádku (a pravděpodobně více než na místě), aby každý z nich měl svůj okruh činností, které jsou potřebné k chodu domácnosti a na které se zaměřuje a za které je zodpovědný. V určitém okamžiku ale rozhodně potřebujete mít pocit, že o vaše názory je stále zájem a jsou vyhledávány.

7. Pravidelně vám svou náklonnost dává najevo

Pár nejenže nemusí mít častý sex, ale ani úplná absence sexu dle sociologů rozhodně neznamená, že spolu partneři na citové úrovni nejsou intimní. Avšak projev aspoň nějakého náznaku fyzické náklonnosti – byť by mělo jít jen o položení ruky na rameno – naznačuje, že k vám partner cítí pro něj životně důležité pouto.

8. Pravidelně vám věnuje svůj pohled

Neverbální signály, které spolu partneři sdílejí, odhalují jejich hlubší city vůči druhému. Pokud se vám partner při rozhovoru dívá do očí nebo pokud ho přistihnete, jak po vás pokukuje, i když se spolu nebavíte a jste každý na opačné straně místnosti, naznačuje to, že ho těší být s vámi. Ne že byste si navzájem museli celé hodiny zírat do očí, i letmý pohled může vašim směrem vyslat jasný náznak toho, že je do vás blázen.

9. Rád si s vámi povídá o vaší společné minulosti

Páry, které společně tráví čas pozitivním oživováním příjemných okamžiků ze své společné minulosti, mohou dle studie dvojice univerzitních psychologů Susan Osgarbové a Kima Halforda takto posílit své vzájemné vazby v přítomnosti i budoucnosti. Pokud váš partner používá fráze typu Pamatuješ si, jak jsme...? a pak začne vyprávět skvělý příběh z minulosti (na který už si vy možná ani nevzpomínáte), naznačuje to, že nejen vy, ale i vaše společné zážitky hrají v jeho mysli důležitou roli.

10. V konfliktech nemá problém se vás ihned zastat a být na vaší straně

Brání vás váš partner, když vás někdo kritizuje? Nemá problém zapojit se do vašeho sporu a přidat se na vaši stranu? Z literárních, divadelních i filmových klasik moc dobře víme, že lidé, kterým na sobě skutečně záleží, často nemají problém bez váhání riskovat vlastní blaho pro blaho druhého. Partneři si na základě stejného principu mohou i v obyčejných vztazích, o nichž se nepíší žádné ságy ani básně, projevit lásku tím, že se společně semknou proti útokům zvenčí. Doktor David Frost ze Sanfranciské státní univerzity, jež se zabývá studiem lidské sexuality, ve své studii lesbiček, gayů a bisexuálů ve vážných partnerských vztazích zjistil, že mnozí z těch, kteří se kvůli svému vztahu a sexuální orientaci cítili stigmatizováni, zároveň čerpali sílu ze svých partnerů a měli pocit, že je to s partnerem tváří v tvář nepřízni osudu ještě více spojuje.

11. Pomáhá vám zvyšovat sebevědomí a dobrý pocit ze sebe samé

Partner, kterému na vás skutečně záleží, posiluje vaše sebevědomí a pocit vlastní identity. Když už nic jiného, tak to, že jste s někým, kdo vám dává pocit, že si vás váží, je pro vás silnou pozitivní posilou. Všichni chceme být s lidmi, díky kterým se cítíme dobře. To neznamená, že vás čekají pouze sluncem zalité dny, ve kterých se nikdy nebudete hádat nebo nebudete jeden z druhého frustrovaní a otrávení. Celkově však platí, že pokud budete mít pocit, že vám partner zvyšuje sebevědomí, budete s ním chtít trávit více společného času a zároveň se budete pozitivněji vnímat i ve chvílích, kdy budete od sebe.

Nelze říct, že pokud například váš partner splňuje 3, 6, nebo 9 z těchto 11 bodů, opravdu vás miluje. Tyto typické znaky by vám však měly umožnit získat lepší povědomí o skutečné hloubce vašeho vztahu, o jeho silných a silných stránkách. Nezapomeňte také, že tyto body platí oboustranně. Chcete-li tedy, aby se váš partner cítil být opravdu milován, zeptejte se sama sebe, kolika z těchto 11 možných způsobů mu dáváte najevo své city a náklonnost.