Nesedí na vás horoskopy? Odhalte skrytou stránku vašeho znamení zvěrokruhu

Máte někdy pocit, že vaše znamení opravdu nepopisuje vaši osobnost? Jste klidný a skromný Lev? Emocionální Kozoroh? Racionální Ryba? Proč se v charakteristikách slunečních znamení někdo stoprocentně zhlédne, zatímco u vás to je všechno jinak? Odhalte dosud netušené.

Přiznejme si to na rovinu. Jakmile se chceme odreagovat a přečíst si něco oddechového, často se mrkneme na horoskop. Jestliže se ale opakovaně dozvíme něco, co na nás vůbec nesedí, přestane nás to bavit. To je ovšem chyba! Je třeba si uvědomit, že naše sluneční znamení mají také svou skrytou stránku.

Možná na vás mnohem více sedí charakteristika vašeho protikladného znamení, které se nachází nejvzdáleněji od vašeho slunečního. Představuje stejnou energii, sdílí vaše základní vlastnosti a touhy, ale přistupuje k nim odlišným způsobem. Když si poskládáme jednotlivé dvojice, získáme komplexnější spektrum, díky čemuž lépe pochopíme, co nám chybělo v charakteristice našeho slunečního znamení.

Nezapomeňte ale, že jistou roli hraje například ascendent (odvozuje se od času narození) plus další aspekty. Astrologie je jako kosmická DNA. Ne každý kousek genetického materiálu se projeví během našeho života, ale je tam určitý potenciál.

Beran a Váhy – válka a mír

Berani jsou nezávislí a tvrdohlaví. Vidí se jako superhrdinové, kteří bojují s nástrahami současného světa. Dokážou se rychle rozčílit, ale ještě rychleji se uklidní. Jsou velmi dynamičtí a vždycky raději udělají špatné rozhodnutí, než aby váhali a trochu popřemýšleli. Díky své vynalézavosti a důvtipnosti si umí poradit s téměř vším, co napáchají.

Váhy naopak reprezentují instinkt se připoutat. Jsou symbolem partnerství a spolupráce. Oslavují lásku ve všech podobách. Jsou si intuitivně vědomé toho, že jakmile mohou něco udělat společnými silami, budou samotná činnost i efekt mnohem více naplňující, než kdyby pracovaly samy. I když dychtí po tom, aby se ostatním líbily, mohou se leckdy chovat odtažitě a rezervovaně. Přesto bývají v kolektivech poměrně oblíbené, ale skutečně blízkých přátel mají jen pár.

NARODILI JSTE SE VE ZNAMENÍ VAH? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Jestliže jste se narodili ve Vahách, Berani vás ovlivní v tom, že budete více investovat do vlastní nezávislosti. Je velmi pravděpodobné, že jste se nikdy neztotožňovali se srdceryvnými a romantickými popisky vašeho znamení. Na to jste příliš hrdí a málo poddajní. Není jednoduché vás svést a ani si na to příliš nepotrpíte. Máte své jedinečné kouzlo, ale nemáte zapotřebí to někomu dokazovat.

Pokud jste Beran s vlastnostmi Vah, vaše agresivní energie superhrdiny se může transformovat do romantického vedení. Můžete být na první pohled velmi citliví, proto často planete vášní nejen k potenciálnímu nebo současnému partnerovi, ale i k přátelům nebo koníčkům. Užíváte si propojení s adrenalinem. Čím více napětí a vzrušení, tím lépe. Nikdo nemá tak přirozený rytmus pro flirtování jako vy.

Býk a Štír – potřeby a přání

Energie Býků je přirozeně zdrženlivá, mají pomalejší tempo. Vyzařují eleganci a umírněnou sílu. Býci jsou rozvážní, klidní a majetničtí. Na všechno mají stále dost času. Řídí se heslem, že není třeba spěchat. Pocházejí z místa hojnosti. Jsou znamením peněz, luxusu a umění. Proto určitě vědí, jak si všechny tyto krásné věci přitáhnout.

Zatímco podstatou Býků je všechno si udržet, Štíři zase naopak všechno pouštějí, nechávají jít. Energie Štíra je silná a transformativní. Mění se zřídkakdy. Ale pokud se tak stane, je to monumentální. Jejich pověst, že jsou sexy, pochází z jejich spojení s temnou touhou, která podporuje veškerou existenci. Díky tomu, že je Štír maximálně propojen se svými potřebami, dokáže mít jedinečnou schopnost uzdravit se a regenerovat.

NARODILI JSTE SE VE ZNAMENÍ ŠTÍRA? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Jak se promítají do Štírů silné podtóny Býka? Mají rádi blízký kontakt se svými přáteli a partnery. Na rozdíl od charakteristiky jejich znamení jsou zřídkakdy žárliví, maximálně dvakrát do roka. Lidem v jejich okolí dávají hodně prostoru, což způsobuje, že se mohou dopouštět i chyb. Nicméně jim tak prokazují svou důvěru. Mají rádi úspěch, ale to neznamená, že musí být nutně ambiciózní. Díky jejich vytříbenému vkusu sklízejí ovoce.

„Štírovitý“ Býk je klidný na povrchu, ale uvnitř něj to řve emocemi. Přestože vám nedovolí, abyste na něm cokoliv poznali, vevnitř může pociťovat velkou křivdu. A to především tehdy, když se někomu otevře a ten druhý na to buď vůbec nereaguje, nebo ho dokonce nějak zraní. Jenže člověk nemůže být nikdy na 100 % opatrný. Dostat se tomuto Býkovi pod kůži je opravdu mistrovské dílo. Ale pokud se vám to podaří, máte vyhráno, protože jste získali nejvěrnějšího přítele ze všech.

Blíženci a Střelec – žák a učitel

Blíženci milují, když mohou shromažďovat fakta, která později poskládají dohromady a doberou se k nějaké pravdě. Pohání je obrovská zvědavost a jejich všestrannost. Vědí od každého něco, díky čemuž jsou poutavými vypravěči. Dokážou se bavit snad o čemkoliv. Protože jsou vzdušným znamením, vyhledávají spíše odlehčená témata a putují tam, kam je zrovna odvane vítr.

Na druhou strany Střelci jsou zaujatí více principy než důkazy. Zatímco Blíženci jsou vždy tázavými studenty, Střelci jsou učiteli, kteří rozdávají moudrost. Chtějí inspirovat, motivovat a otvírat srdce a mysl. Do rozmanitých perspektiv vnášejí svou zvědavost, neotřelost a intelekt. Zrozenci toho znamení preferují sílu celku a nepídí se po detailech.

NARODILI JSTE SE VE ZNAMENÍ STŘELCE? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Jestliže jste Střelci s nádechem Blíženců, můžete se poměrně často ocitnout v situaci, kdy rychle něco získáte, ale snad o to rychleji to zase ztratíte. Jak se říká: Lehce nabyl, lehce pozbyl. Možná také žijete svůj život v určitých fázích, etapách (např. jeden týden milujete pruhované košile, další se zase nadchnete pro zelený čaj apod.). Dalším vaším typickým znakem může být stejně velký obdiv jak k věcem nepodstatným, tak i zásadním. Někdy se může zdát, že často měníte názory. Ale pravdou je, že dokážete vnímat velmi jemné nuance, které ovlivní váš pohled na danou situaci.

Blíženci s velkým vlivem Střelců prokazují většinu vlastností typických právě pro zmiňované ohnivé znamení. Jedná se např. o vrtošivé, často se měnící nálady nebo třeba vášnivé obhajování svých životních pravd. Někdo je dokonce může obviňovat z toho, že jsou až příliš horliví, nebo dokonce agresivní, když se snaží podporovat a šířit svá moudra. Jak reagují tito Blíženci na případnou kritiku? Vytasí z rukávu pět výmluv, ale ani jednu omluvu.

Rak a Kozoroh – soukromí a veřejnost

Raci mají sklon být usedlí, což také reprezentuje symbol raka, který si nosí svůj dům (a emocionální zavazadlo) všude s sebou. Jsou citliví a defenzivní. Leckdy si vyhrazují veškerou svou energii jenom pro sebe. Jejich velkou předností je, že umí lépe komunikovat pohledem než slovy. Emoční změny interpretují s neuvěřitelnou přesností.

Oproti tomu Kozorozi potřebují kolem sebe ostatní lidi. Jejich cílem je totiž šplhat po žebříčku stále výš a výš, což vyžaduje nejpřísnější kontrolu. Dbají na svou dobrou pověst. Ta je pro ně vším. Snaží se udržet si přirozenou autoritu. Proto u nich není prostor pro chaotický projev emocí. Cesta na vrchol je náročná a pomalá, ale stojí jim to za to. Není pro ně většího uspokojení.

NARODILI JSTE SE VE ZNAMENÍ KOZOROHA? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Jste-li Kozorohem s převahou rysů Raka, můžete nesouhlasit s charakteristikou rohatého znamení, které je vykresleno coby nemilosrdné nebo chladné. Vaše intuice je neuvěřitelně jasná a dokážete vnímat nejen emoční potřeby vás, ale i lidí kolem. A právě tato citlivost je tím, co z vás vytváří důvěryhodného a silného člověka. S tím také souvisí pocity radosti a uspokojení, když se můžete postarat o vaše blízké. Práci máte až na vedlejší koleji.

Když jsou Raci blíže svými vlastnostmi Kozorohům, projevuje se to tak, že si plně uvědomují, jak moc je důležitá stabilita a zázemí. Tito zrozenci jsou ambiciózní, ale na druhou stranu jsou poháněni odpovědností a morální zásadovostí, tedy nejen touhou po vlastním sobeckém úspěchu. Jejich motivací je také potřeba něco tvořit a vyhrávat. Ostatním připadají velmi strategičtí, přísní a zapálení, ale jejich pravé já je velmi sentimentální.

Lev a Vodnář – jednotlivec a společnost

Lvi se neustále snaží odpovídat na otázkou, kým jsou. A to i tehdy, když se jich na to nikdo neptá. Jsou expresivní, neustále chtějí odhalit další a další vrstvu své podstaty. Rádi sdílejí svou radost s ostatními. Jsou to velmi přímí lidé, kteří jednají na rovinu. Přestože mohou být někdy až příliš dramatičtí a zaujatí sami sebou. Jsou také rádi, když i ostatní září, jak nejvíc mohou.

Naopak Vodnáři žijí spíše pro kolektiv. Co je dobré pro ně, je příznivé také pro svět. Co se týká společnosti, jsou velmi soběstační a zároveň aktivní při tvoření nových zákonů a pravidel. Poměrně často se bouří a dělají rebelie především proto, že je společnost leckdy strnulá a totálně rigidní. Kvůli tomu v sobě mají vnitřní konflikt související s pocity sounáležitosti a zároveň i odcizením.

Pro Vodnáře se silným vlivem Lva je typické, že to, co je pro ně soukromé, je zároveň i politické, a naopak. Jejich magnetická přítomnost a hluboce zakořeněná přesvědčení vždy vedou k tomu, že zvládnou ostatní získat na svou stranu. A to i v případech, kdy to může někomu připadat příliš krátkozraké. Díky jejich upřímnosti a vřelosti dokážou rozehřát i to nejchladnější publikum. Nikdo totiž nemůže popřít, že to všechno dělají od srdce a s láskou k ostatním.

Pokud jste Lvi s větším či menším nádechem Vodnáře, může se to projevit např. tím, že nebudete tak horlivě toužit po pozornosti. Jestliže vám to ale přijde přirozené, je to v naprostém pořádku. Nicméně to je v rozporu s typickým „Lvím“ vyprávěním, kdy nemáte stoprocentní potřebu být středobodem vesmíru. Dokážete ocenit nejen čas strávený mezi lidmi, ale také poklidnou samotu, která vám umožňuje hlubší sebereflexi. Ale rozhodně se nebráníte strávit čas s někým, kdo je pro vás zajímavý.

Panny a Ryby – realita a fantazie

Nic není dokonalé, ale Panny se nikdy nepřestanou snažit všechno zdokonalovat. Život je sisyfovská práce a zrozenci v Panně jsou si toho vědomi. Moc dobře vědí, že ačkoliv utřou důkladně prach, za pár vteřin tam bude znovu. Přesto se od toho nenechají odradit. Jsou pozoruhodně vytrvalí a dokážou přeměnit chaos v pořádek. Nedělají to pro slávu, ale ze smyslu pro povinnost. To ovšem neznamená, že za svou tvrdou práci nepřijímají rádi odměny.

Naproti tomu Ryby žijí daleko od reality. Mají tendenci obývat světy, které nikdo jiný nevidí. Jejich bohaté představy z nich činí nejzkušenější vypravěče zvěrokruhu. Ale stejně tak, jak jsou přesvědčivé, mohou být i trochu nevyzpytatelné. Jejich nálady kolísají jako počasí, mohou se měnit z minuty na minutu. Málokoho si připustí k tělu a do své hlavy.

NARODILI JSTE SE VE ZNAMENÍ PANNY? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Pokud jste Rybou s nádechem Panny, můžete být poměrně hnidopišským bručounem. Svět je na vás příliš hlučný. Proto potřebujete kolem sebe lidi, kteří ho aspoň zčásti usměrní. Ryby jsou známé tím, že nechodí do žádných konfrontací. Jenže tohle se vás příliš netýká. Nedokážete udržet jazyk za zuby, pokud kolem sebe vidíte na ostatních nějaký nedostatek, který by podle vás měli napravit. A přitom ani nezáleží na tom, zda se vás vůbec někdo ptal na váš názor.

Zrozenci v Panně pod vlivem Ryb mohou působit jako takové dezorganizační tornádo. Jakmile se na něco zaměří, totálně ztratí hlavu. Snadno zapomenou na běžné úkony, jako jsou třeba dennodenní domácí práce, nebo dokonce jaký je zrovna den v týdnu. Mají talent najít si v životě nějaké skulinky, kterými aspoň na chvíli uniknou ze šedé reality. Do současného světa se příliš nehodí, ale na ostatní díky svému kouzlu působí přímo magicky.

Šárka Pelcová


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 31. 5. 2023

Autority, které vás dosud provázely, vás mohou konfrontovat. Nastala hodina, kdy můžete odložit své obavy a vydat se po své cestě. To je nepochybně velmi pozitivní stav. Znamená to, že dospíváte, Berani. Kromě toho vám nic nebrání v tom, abyste čas od času požádali o pomoc, pokud ji budete potřebovat.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.