Astročlánky

24. listopadu 2022 05:55

Jiřina Köppelová

Lidská tvář je jako podrobná mapa. Co znamenají velká, malá nebo našpulená ústa?

Prastará moudrost říká, že člověk, který do čtyřiceti let nemá svůj vlastní, individuální, pro sebe typický obličej, není vyvinutý tak, jak by měl. Každý obličej totiž odráží duši i fyziologický stav člověka. Obličej je naší vizitkou. Naučte se v něm číst.

Lidská tvář prozrazuje charakter člověka. Tvar obličeje, rty, nos, čelo nebo oči o nás prozradí více, než si možná myslíme.

  • Obličej vyjadřuje duševní stavy, odráží stav naší mysli, našeho srdce od nejjemnějších citů až po bouřlivé projevy prchlivého hněvu, výbuchu zlosti, pomstychtivosti nebo žárlivosti.
  • Čelo vystihuje klid a neklid naší duše, stupeň pozornosti i míru zvědavosti, podle toho, zda je hladké, zbrázděné, napjaté či vrásčité, stažené ve vášni či při námaze, poznamenané bolestí nebo protkané rýhami starostí a útrapami života.
  • Nos je odrazem všeho, co souvisí s pýchou, nadřazeností, ješitností a samolibostí. Nosní dírky se rozšiřují, jestliže nás ovládne touha, dychtivost, ale i při naší napjaté pozornosti.
  • Ústa zrcadlí naši vášnivou žádostivost, jestliže křivka rtů směřuje vzhůru. Rovný, napnutý horní ret prozrazuje soustředěné myšlení. Sevřené, pevně stisknuté rty znamenají zlost, hněv, ale i závist.
  • Oko představuje nejzajímavější, nejpozoruhodnější a nejcennější zrcadlo všech lidských pohnutek a pocitů, bystrému pozorovateli odhalí při jednom pohledu někdy více než několikahodinový rozhovor.

Jaké rty, takový charakter?

Po staletí básníci opěvovali krásná ústa žen, věděli, že rty a ústa zrcadlí lidskou duši a že mluva rtů je mluvou lásky. Obecně horní ret charakterizuje duševní život, spodní postihuje pocitový život. Je více spjat s vjemy tělesnými, s hmotou, světskými vlivy a smyslovými radostmi. Jaký je člověk s velkými nebo malými ústy, sevřenými rty nebo přečnívajícím horním rtem?

1. Velká ústa znamenají silný citový život a přemíru citových projevů. U takového člověka se často projevuje chtivost požitků, především tehdy, jestliže má velká ústa i silné rty. Jestliže jsou rty tenké, úzké, pak je síla emocí zaměřena více na vlastní osobu než na okolní svět. Láska takového člověka odumře pro vlastní bezcitnost, jeho temperament je ledový a vypočítavý.

2. Malá ústa mívají lidé s klidným citovým životem, často jsou nenároční, úzkostliví, nesmělí. Ale i malá ústa mohou mít silné rty – a pak vyjadřují do jisté míry smyslnost a požitkářství, spojené více se slabým charakterem a malou odolností.

3. Přečnívající horní ret je příznačný pro člověka s dobrými intelektuálními základy a pohotovostí. Takový člověk je obratný v jednání s lidmi, je přizpůsobivý, současně je však schopný falešné hry vůči svým bližním, a pozor, dokáže všem i lhát.

4. Vyčnívající spodní ret vyjadřuje tvrdost, často nedostatek citu, jasné a materialistické myšlení, zlobu. V každém případě bezohlednost při prosazování vlastních přání, silnou ctižádostivost.

5. Koutky úst směřující vzhůru charakterizují člověka s pozitivním životním názorem, optimistu. Tento jedinec se ve společnosti pohybuje velmi obratně, je někdy samolibý až ješitný.

6. Svěšené koutky úst ukazují na negativní postoj k životu, tento člověk projevuje nelibost už při hodnocení svého okolí, je zásadně nespokojený, často na základě svých předchozích špatných zkušeností.

7. Sevřené rty ukazují na člověka, který potlačuje svůj citový život, uvažuje vždy chladně, je vysoce sobecký, chybí mu jakákoliv otevřenost, často je neupřímný. Takové rty jsou výstrahou a navíc jsou i příznačné pro člověka s majetnickými pudy, vzdorovitého a umíněného.

8. Našpulená ústa vyjadřují útočnost, odvahu, schopnost rychlého rozhodování, stálou snahu někoho oklamat ještě dříve, než si ten druhý vůbec uvědomí, co mu hrozí.

9. Otevřená ústa. Pokud není pootevření úst způsobeno předkusem, jsou taková ústa znakem těžkopádnosti, nedostatku nápadů a povrchnosti.

Co může z podoby úst a rtů vyčíst lékař?

Záškuby a třes úst jsou alarmujícím znamení pro vysoký stupeň neurózy. Jednostranné zkřivení úst je většinou symptomem mozkové mrtvice nebo choroby centrálního nervového systému, kdy je zasažena část mozku, která je příslušná tomuto zkřivenému nebo svěšenému koutku úst. Pokleslý levý ústní koutek prozrazuje změny v pravé polovině mozku a naopak. Pro lékařskou diagnózu je důležité i zbarvení rtů:

  • Bledé až bílé rty se objeví při anémii, šokovém stavu.
  • Tmavě červené rty svědčí o problémech s trávicím systémem.
  • Modré rty jsou znamením nedostatečného okysličení krve, objevují se při srdeční slabosti, ale někdy také při mozkové mrtvici.

Zdroj: Delacour, J. B.: Malá encyklopedie charakterových vlastností, Brána 2006.; wikiskripta.eu

Sdílejte článek
Štítky obličej psychologie ústa a rty

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 21. 2. 2024

Vaše úsilí na domácí frontě se rozhodně vyplatilo, Berani. Váš domov vypadá báječně. Říká to každý, kdo do něj vstoupí. Někteří nečekaní návštěvníci se mohou zastavit na krátký pozdrav a nakonec zůstat na večeři. Jste přirozeným a laskavým hostitelem, nemluvě o skvělé kuchařce. Kdo by vašim hostům vyčítal, že chtějí zůstat?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.