Neřesti podle horoskopu. Víte, jak v horoskopu poznáte sklony k hněvu?

Hvězdy nabádají, ale neurčují. Známá astrologická pravda vede k poznání, že moudrý člověk své hvězdy ovládá a že může vymazat ze svého života pojem osudovosti. Je však dobré vědět, které neřesti či nectnosti nám díky našemu osobnímu horoskopu hrozí. Jak jste na tom se sklony k hněvu?

Hněv je silná reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování jakéhokoliv cíle nebo brání v rozvíjení činnosti či jednání. Podle katolické církve patří mezi sedm hlavních hříchů, stejně jako pýcha, lakomství, závist, smilstvo neboli nevěra, nestřídmost (obžerství) a lenost. Zároveň však církev zdůrazňuje, že existuje tzv. spravedlivý hněv, který za hřích nepovažuje. Jisté však je, že nechat se unášet emocí nekontrolovaného hněvu je nerozumné a nebezpečné nejen pro dotyčnou osobu, ale i pro její okolí.

Která znamení spojujeme nejčastěji s hněvem?

Hněv bývá často spojován se znamením Berana, u kterého se projevuje v podobě impulzivnosti a vznětlivosti. Spojujeme jej i s Býkem, kde má podobu zuřivosti tím prudší, čím déle trvá, než propukne. Znamení Štíra zase občas trpí návaly ničivé agresivity. Lev a Střelec (představitelé ohnivých znamení stejně jako Beran) mají také spíše prchlivý temperament, ale dokážou mnohem lépe ovládat svoji emotivitu.

Pozor na planetu Mars v nepříznivých aspektech

Hněv je také charakteristický pro horoskopy s martovskou dominantou (tzn., že planeta Mars v osobním horoskopu hraje významnou roli). Může být i pustošivý v případě velmi neharmonického aspektu (konjunkce, opozice, kvadratura) mezi Marsem a Uranem. V konjunkcích se projevuje jako sklon řešit věci krajními způsoby a v myšlence boje nebo dobývání někdy i všemi prostředky.

V případě opozic a kvadratur jsou cíle boje chápány chybně. Jedinec staví na odiv svou přehnanou autoritu a vyhledává revoluční řešení. Zejména kvadrát mezi Marsem a Uranem v osobních horoskopech je předzvěstí nebo upozorňuje na nebezpečí nehody, která hrozí při nezvládnutém hněvu či vzteku. Neblahé aspekty mezi Marsem a Plutem vedou k destruktivní agresivitě, která se může obrátit proti jedinci samotnému.

Jak se hněvají a hádají jednotlivá znamení, se dozvíte zde:

Jak v horoskopu poznáte další neřesti jako například lakomství, obžerství, žárlivost či závist?

Opakem neřestí jsou ctnosti. Které jsou hlavní lidské ctnosti a která znamení se jimi zdobí nejvíce?


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 25. 4. 2024

Berani, vyhlídky na dnešní den jsou vynikající. Současné uspořádání planet a poněkud tísnivá atmosféra posledních dnů vás inspirují ke změně prostředí a návštěvě nových míst. Proč si nenaplánovat malý výlet? Všechna znamení naznačují, že právě teď je pro takové dobrodružství ta nejlepší doba. Pokud budete otálet, budete se cítit opět zaseknutí ve staré rutině.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.