Komplexy podle horoskopu. Úzkost, strach, pocity viny nebo vyloučení lze vyčíst z hvězd

Většinou jsme přesvědčeni, že komplexy jsou něčím nevhodným a zkoušíme je potlačit, vytlačit ze svého vědomí, skrývat či eliminovat. O to více se ale mohou v našem chování projevit, nejčastěji v podobě přehnané kompenzace. Komplexy mohou člověka motivovat, ale také ničit.

Co jsou vlastně komplexy?

Komplexy nás obecně vedou do stavu psychické nesvobody, nutkavého myšlení a jednání. Můžeme je určitým způsobem potlačit, ale nikdy je úplně neodstraníme. Při vhodné příležitosti vystupují opět navenek, a to v původní síle.

V základním horoskopu lze vyčíst psychickou konstelaci každého člověka, tedy i jeho potenciálních komplexů. Ty bývají vždy analogicky spojené s určitými (často negativními) planetárními aspekty. Jelikož ale astrologie „nevidí“, co je ve výsledku dobré či zlé, mohou se tyto neblahé aspekty přeměnit v jakýsi vnitřní motor, který jednotlivce žene vpřed a dokáže ho vyburcovat k nevídaným výkonům. Ne náhodou má mnoho slavných a významných lidí ve svých horoskopech neharmonické aspekty symbolizující vnitřní komplexy.

Komplex odloučení u Kozorohů a Raků

U komplexu odloučení neboli úzkosti ze ztráty lásky jde o pocit permanentní frustrace spjatý s nějakou první ztrátou, většinou s přerušením úzkého propojení s matkou. Astrologicky odpovídá neharmonickým aspektům Měsíce (symbol našeho emocionálního života, tedy i mateřského principu) se Saturnem včetně konjunkce. Velmi přesnou kvadraturu mezi Saturnem a Měsícem utrpěl například český prezident a spisovatel Václav Havel, opozici zase Napoleon Bonaparte.

  • Velmi obecně pocitem nedostatku mateřské lásky trpí Kozorozi a Raci nebo lidé s ascendentem v Kozorohu nebo Raku. Mohou za to jejich vládci Saturn (Kozoroh) a Luna (Rak), kteří mohou být napadeni nepříznivými aspekty.

Frustrační komplex u Býků, Vah a Kozorohů

Člověk, který trpí frustračním komplexem, je bytost poznamenaná zkušeností z nějakého nedostatku nebo újmy, což vede k pesimismu nebo dožadování se citů. Zjednodušeně řečeno má člověk pocit, že ho nikdo nemá rád a že si lásku nezaslouží. Astrologicky je spjatý s nesouladem mezi Venuší (symbol lásky) a Saturnem (překážky). Příkladnou ukázku nacházíme například u Josefa V. Stalina, který si pocit nedostatečné lásky kompenzoval touhou po lásce celého národa.

  • Velmi obecně se může tato konstelace vyskytovat u znamení Býka, Vah a Kozoroha nebo u lidí s ascendenty v těchto znameních. Dotyční mohou mít pocit nedostatku lásky, který si kompenzují někdy přeháněním a užíváním si lásky (Býk, Váhy) nebo totální askezí, ke které může mít sklony Kozoroh.

Kastrační komplex spojujeme se znamením Berana a Štíra

Kastrační komplex je u malých chlapců spojen s obavou, že budou zbaveni svých mužských znaků, u děvčátek je to touha tyto znaky vlastnit. V praxi se projevuje potížemi s integrováním a s propojováním mužských – tedy agresivních – sklonů, které má v sobě každá bytost. Astrologicky souvisí s neharmonickým vztahem Slunce a Marsu (symbol mužské energie). Klasický „slaboch“, který si svoji domněle nedostatečnou mužnost kompenzoval nepřiměřenou krutostí, byl zakladatel Rudé armády Lev D. Trockij. Zajímavé je, že tento prvek měl ve svém údajném horoskopu i Vilém I. Dobyvatel.

  • Kastrační komplex se v obecné rovině může nejvíce týkat hrdinů zvěrokruhu – tedy Berana a Štíra. Pokud je jejich vládce (u Štíra spoluvládce) planeta Mars silně poškozená, mohou se představitelé těchto znamení projevovat až plaše, anebo naopak si frustraci kompenzovat přílišnou krutostí a agresivitou. To samé platí i pro poškozený ascendent ve znamení Berana a Štíra. Slabé Slunce u znamení Lva má podobné účinky.

Oidipovský komplex hrozí zejména Lvům a Rakům

Oidipovský komplex vděčí za své jméno příběhu řeckého krále Oidipa, který zavraždil svého otce a oženil se s Iokasté, o které nevěděl, že je jeho matkou. Posléze se oslepil, aby sám sebe potrestal. Lékař a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud tento příběh spojil se sklonem každého dítěte mezi třemi a pěti lety přát si smrt rodiče stejného pohlaví a zaujmout jeho místo u druhého rodiče. Je to klasický případ chlapečka, který říká své matce: „To by nám bylo dobře bez tatínka.“ Oidipovský komplex si prožije každý, neboť se jedná o přirozený stav pro každé dítě, problémem se stává, když ho dítě nepřekoná.

Oidipovský komplex dle astrologie nastává v případě konjunkce mezi Sluncem (mužský princip neboli otec) nebo Měsíce (ženský princip představující matku) a Saturnem (planeta symbolizující frustraci a překážky), což ve výsledku znamená fixaci na rodičovské představy. Děti vychovávané jedním rodičem (v případě rozvodu nebo ovdovění) jsou ve vyrovnávání se s oidipovským komplexem v nevýhodě, protože jim doslova chybí jeden opěrný bod, který často nacházejí jinde u nějakého rodičovského „náhradníka“. Významnou, dokonce trojkonjunkci Slunce, Luna, Saturn měl ve svém horoskopu císař František Josef I.

  • Oidipovský komplex je obzvláště nebezpečný u znamení Lva a Raka, protože planeta Saturn při konjunkci napadá jejich vládce Slunce (Lev) a Měsíc (Rak). Problém mohou mít i lidé s ascendentem ve Lvu nebo v Raku.

Za komplexem viny stojí poškozený Mars a Venuše

Komplex viny je úzkost toho, kdo se buď dopustil, nebo jen myslel na nějaký ve svých očích trestuhodný čin a představuje si, že ho každý bude soudit. Dítě, které špatně prožívalo svou oidipovskou fázi, se například může cítit vinno přáním, aby zemřel jeden z jeho rodičů. Tento komplex je spjat s neharmonickými aspekty mezi Marsem a Plutem a také mezi Venuší a Plutem, pokud má sebeobviňování sexuální původ (například dítě přistižené při zakazované masturbaci). Opozici mezi Marsem a Plutem měl ve svém horoskopu americký prezident Richard Nixon.

  • Komplex viny se může prakticky objevovat u všech znamení zvěrokruhu, velmi záleží na kvalitě osobních planet Venuše a Marse. Pokud jsou napadnuté Plutem (opozice a kvadráty, ale i konjunkce), nositelé těchto aspektů mohou trpět intenzivními a často i nevysvětlitelnými pocity viny, které mají tendenci si různě kompenzovat. Například promiskuitou, nebo naopak askezí v případě interakce mezi Venuší a Plutem či sklony k násilí nebo přehnané odvaze u Marse a Pluta. Znamením, jimž vládnou planety Venuše a Mars, což jsou Býk a Váhy (Venuše) a Beran a Štír (Mars i Pluto u Štíra), hrozí pocit viny o něco více než ostatním.

Komplex vyloučení hrozí Vodnářům

Komplex vyloučení je tendence zdůrazňovat svou individualitu extrémním nebo rebelantským chováním a poté trpět pocitem odlišnosti a výlučnosti. Je spjatý s nesouladem mezi Měsícem a Uranem (symbolem revolucionářů, rebelů a novátorů). Tuto konstelaci měla ve svém horoskopu například princezna Diana nebo papež Jan Pavel II.

  • Zejména znamení Vodnáře, tak pyšné na svou odlišnost, může být při poškození svého vládce planety Uran ohrožené komplexem vyloučení. Ale i Raci, kterým vládne Luna, mohou v důsledku emočního strádání výrazně rebelovat, což byl případ princezny Diany.

Nejznámější komplexy

Při komplexu méněcennosti člověk cítí, že není „na výši“, pochybuje o sobě a o svých schopnostech. Po astrologické stránce často souvisí s neharmonickými aspekty Saturna a Slunce, ale také se „zničeným“ Sluncem nebo vládcem ascendentu. Komplex nadřazenosti je sklon věřit, že je člověk v něčem nejlepší, nejsilnější, nejchytřejší. Astrologicky je spojený s neharmonickými vztahy mezi Sluncem a planetou Jupiter a s Jupiterovými dominantami ve slabém osobním horoskopu.

Astrologie je řeč symbolů, naše životy neřídí

Závěrem je nutné podotknout, že astrologie nebo hvězdy nikomu a ničemu život neřídí, to by bylo základní nepochopení pojmu astrologie. Každý člověk je zodpovědný za svůj vlastní osud. Astrologie je řeč symbolů a jako takovou je ji třeba chápat. A právě jako řeč symbolů nám může pomoci porozumět myšlení, jednání, cítění a motivaci druhých lidí. Anebo ještě lépe – pochopit nás samotné.

Zdroje: Autorský článek a Aubierová, C.: Encyklopedie astrologie, East Publishing 1993; zoom.iprima.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 29. 5. 2024

Nadměrné množství jídla a pití by mohlo způsobit, že se budete cítit spíše ospalí a lhostejní ke všemu. To může bránit vaší obvyklé laskavosti a náklonnosti, ale nemělo by. Odpočiňte si, vezměte si lék na žaludek a vraťte se ke svému starému já. V určitém okamžiku můžete být také v pokušení příliš utrácet. Nejprve si to rozmyslete.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.