Astročlánky

Aktualizováno 14. října 2022 14:29

Jiřina Köppelová

Nejlepší a nejhorší vlastnosti znamení zvěrokruhu. Víte, jaké jsou ty vaše?

Horoskopy: Tři nej

Každé znamení zvěrokruhu je podle astrologie spravedlivě obdařeno jak pozitivními, tak negativními vlastnostmi. Žádné znamení není nejlepší nebo nejhorší. Existují ale vlastnosti, ve kterých jednotlivá znamení nejlepší či nejhorší bezesporu jsou. Jaké jsou to vlastnosti?

Nejlepší i nejhorší vlastnosti nositelů jednotlivých znamení se mohou pohybovat na škále od–do. Například odvaha má mnoho podob  od statečnosti a hrdinství až po bezhlavé riskování a ukvapenost. Zrozenci jednotlivých znamení se tak podle astrologie musí naučit používat a využívat nejlepších podob svých „od hvězd nadělených“ neboli vrozených vlastností.

Odvážný i netrpělivý Beran

 • Nejlepší vlastnost: odvaha
 • Nejhorší vlastnost: arogance

Nejlepší i nejhorší vlastnosti nositelů znamení Berana se pohybují na škále od nezávislosti a dynamičnosti až po aroganci, ukvapenost, netrpělivost a prchlivost. Od odvahy k bezhlavému riskování. Od iniciativy ke zbrklosti. Lidé tohoto znamení mají obrovskou vnitřní potřebu prosazovat se v životě akcí, musí se však naučit o své činnosti i přemýšlet.

Stabilní i umíněný Býk

 • Nejlepší vlastnost: stabilita
 • Nejhorší vlastnost: zatvrzelost

Od loajálnosti, stálosti, důslednosti, konzervatismu a stability až po sobeckost, hrabivost, umírněnost a nepoddajnost. Býci dokážou být srdeční i zatvrzelí. Lidé narození v Býku jsou zaměření na nějaký účel, jsou zdatní ve všech praktických záležitostech, ale někdy se příliš zaměřují na získávání hmotných statků a lehce podléhají uspokojení a pohodlí.

Informovaní i klevetiví Blíženci

 • Nejlepší vlastnost: všestrannost
 • Nejhorší vlastnost: přelétavost

Od široké informovanosti a snadné komunikativnosti až po povrchnost, pletichy, intriky, pomluvy a klevety. Od neklidné těkavosti a zvídavosti k roztržitosti, zvědavosti a přelétavosti. Blíženci jsou lidé mentální čilosti a všestrannosti, a to ve všech svých podobách.

Starostlivý i nedůtklivý Rak

 • Nejlepší vlastnost: soudržnost
 • Nejhorší vastnost: dětinskost

Od senzitivity, soucitu, intuitivní účastnosti a mateřské starostlivosti až k přecitlivělosti, choulostivosti, manipulovatelnosti, nedůtklivosti a domácké upozaděnosti. Raci jsou rození diplomaté a obratně dosahují svých cílů. Když se však cítí zraněni, chovají se naprosto nesmyslně, dětinsky a zarputile. Je to jedna z nejzávažnějších chyb, kterou by se měli naučit překonávat.

Velkorysý i pyšný Lev

 • Nejlepší vlastnost: štědrost
 • Nejhorší vlastnost: pohodlnost

Od sebejistoty, velkomyslnosti, šlechetnosti a štědrosti až po domýšlivost, okázalost, pýchu a pompéznost. Od sebejistoty, srdečnosti, živelnosti a hravosti až po bohémský způsob života a snobství. Lvi milují slávu a moc. Osvědčují se v zodpovědných a vůdčích pozicích, jsou kreativní taktici. Jestliže se však jejich touha po autoritě a moci nesplní, nohou se u nich začít projevovat rysy pohodlnosti, lenosti, zuřivosti a nestálosti.

Přesná i malicherná Panna

 • Nejlepší vlastnost: pečlivost
 • Nejhorší vlastnost: úzkoprsost

Od náročnosti dané analytičností s velkou rozlišovací schopností a sklonem k pečlivosti, přesnosti a metodičnosti až k malichernosti, úzkoprsosti a detailismu. Od lidskosti až k osamocení. Od pedagogiky k nedůtklivosti. Lidé narození ve znamení Panny by neměli propadnout omylu, že budou svůj brilantní intelekt a schopnost kritiky považovat za boží moudrost. Musí se naučit posuzovat svůj vlastní výkon i výkony těch ostatních naprosto objektivně a bez vášní.

Uvážlivé i vrtkavé Váhy

 • Nejlepší vlastnost: rozvaha
 • Nejhorší vlastnost: nerozhodnost

Od vyváženosti, rozvahy a uvážlivosti až k netečnosti, apatii, vrtkavosti a nerozhodnosti. Lidé Váhy bývají často inspirativní a mírumilovní, esteticky založení se smyslem pro půvab, krásu a harmonii. Elegantní, uhlazení, vybroušeného vkusu. Rozvážní a spravedliví, někdy však příliš váhaví a k spravedlnosti slepí.

Pronikavý i náruživý Štír

 • Nejlepší vlastnost: vynalézavost
 • Nejhorší vlastnost: náruživost

Od drásavé hloubky, schopné přijít věci na kloub, až k nedůvěřivosti, podezíravosti a sžíravé žárlivosti. Od vzrušitelnosti a vášnivosti až k náruživosti. Štíři jsou neohrožení hledači, dobyvatelé, průzkumníci, prospektoři a objevitelé, často technici. Zpravidla uhrančivě ostří, pronikaví jedinci, někdy hrubšího zrna, hlubocí a temní. Jindy neobyčejně odvážní, často drzí a prostořecí.

Nadšený i posedlý Střelec

 • Nejlepší vlastnost: upřímnost
 • Nejhorší vlastnost: přehánění

Od nadšení, porozumění a přesahu čistého rozumu až k posedlosti, nadsázce a přehánění. Střelci jsou lidé dlouhých cest a velkého rozmachu, optimističtí a zapálení přenašeči ohně poznání. Vytrvalí maratonští běžci života, ale i blouznivci, náboženští fanatici, utopisté a idealisté všeho druhu.

Zodpovědný i despotický Kozoroh

 • Nejlepší vlastnost: spolehlivost
 • Nejhorší vlastnost: hrabivost

Od přísnosti, odpovědnosti, šetrnosti, svědomitosti a hospodárnosti až k ubohosti a lakotě. Od přirozené autority k tyranii a despocii. Kozorozi bývají přirozenými autoritami ve svém okolí nebo oboru. Často bývají starosvětští, patriarchální, se smyslem pro realitu a praxi života. Jejich časté puritánství se pro ně samotné stává těžko překonatelnou mezí.

Přátelský i dogmatický Vodnář

 • Nejlepší vlastnost: originálnost
 • Nejhorší vlastnost: výstřednost

Od smyslu pro přátelství, společenskost a humanismus; od novátorských snah, vynalézavosti a neobvyklosti až k výstřednosti a nelidskosti. Od přehledného uspořádání věcí a myšlenek, systematičnosti, spravedlnosti a lidumilství až k formalismu, dogmatismu, škatulkování a duchovnímu znehybnění formou frází, klišé, prázdných schémat, pouček a hesel.

Obětavé i zrádné Ryby

 • Nejlepší vlastnost: soucitnost
 • Nejhorší vlastnost: závislost

Od obětavosti, intuitivnosti, vnímavosti a tiché tajuplnosti až ke skleslosti, nejistotě, nespolehlivosti, pokleslosti, neprůhlednosti, zastřenosti a zrádnosti. Rybí lidé bývají často skrytí, senzitivní, intuitivní a imaginativní mystici, jemně nenásilné a těžko uchopitelné povahy. Někdy podivínští, jindy nevyzpytatelní, tajemní. Mohou mít slabost pro drogy, ale mohou se nechávat spoutat i něčím jiným.

Víte, která znamení nejvíce trápí pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost?

A která znamení zdobí největší ctnost – láska?

Další ctnosti podle horoskopu najdete zde: