Astročlánky

17. listopadu 2023 05:55

Jiřina Köppelová

Hloupost podle horoskopu. Střelec je nabubřelý, Rak dětinský, Panna lpí na detailech

Každý z nás je v něčem chytrý a také v něčem pěkně hloupý. Jaké jsou typické hlouposti jednotlivých znamení zvěrokruhu, které jim obvykle nejvíce komplikují život?

Beran

Jde si vlastní cestou, nezatížen zkušenostmi ostatních nalézá překvapivé a nezvyklé poznatky, metody a řešení. Svět si ale vykládá podle svých potřeb, nestará se o objektivní stanoviska, volí krátkozraké metody a postupy. Beran své postoje nevysvětluje. Navíc jeho nedostatek odstupu a vysoká míra subjektivity způsobují, že se cítí, jako by se ho osobně týkaly všechny události a všichni se zabývali jenom jím.

Jeho typická hloupost: Vztahovačnost. Myslí si, že se svět zabývá jenom jím.

Býk

Bývá fatálně připoutaný ke svým zvykům a předsudkům. Stává se, že se uzavře do neplodné svéhlavosti a sebezničujícího maximalismu. Býk je velmi stálý jak ve svých sympatiích, tak ve své zášti. Konzervativní, nepřizpůsobivý k náhlým zvratům a nesnášenlivý ke všemu, co nezahrnuje do svého světa. V případě neúspěchu se uchyluje ke stálému omílání starých pravd až do omrzení, do nevyléčitelné melancholické pasivity.

Jeho typická hloupost: Nepoučitelně paličatý. Svoji pravdu bude hájit za každou cenu, i když ví, že je to hloupost.

Blíženci

Musejí stále něco dělat. Zajímají se o všechno, ale k ničemu se nepoutají. Mnohé začínají, ale málo dokončují. Čím širší je pole jejich zájmu, tím jsou povrchnější. Blíženci mívají encyklopedické znalosti, ale bez vědomí souvislostí či vnitřní účasti. O všem pochybují, všechno zesměšňují nebo zlehčují. Pod drzou tváří skrývají úzkost a tíseň.

Jejich typická hloupost: Ze strachu před citovou hloubkou unikají do světa intelektu a rozptýlení.

Rak

Rak v hloubi své bytosti vláčí nostalgii po dětství jako po ztracené lásce, domově, vlasti. Pohybuje se mezi snem a skutečností. Jeho velkým problémem je malá schopnost adaptace. Pociťuje-li skutečnost jako příliš tvrdou, je tu riziko, že propadne odevzdanosti a bázlivosti hraničící s dětinskostí. Může být odtržen od života, sám se uzavřít do svých snů a nezajímat se o vnější svět.

Jeho typická hloupost: Únik před nepřijatelnou realitou do dětských až infantilních projevů.

Lev

Lev potřebuje být na výši, snaží se získat obdiv druhých, ale jen proto, aby byl hoden svého vlastního obdivu. Hledání ideálního Já je prostředek ke kompenzaci nedostatku sebedůvěry, který skrývá jako pro něj nepřiznatelnou vadu. V nejzápornějších případech tato přebujelost vlastního Já může degenerovat v kult osobnosti. Nenávidí kritiku a sebekritika je mu zcela cizí.

Jeho typická hloupost: Závislost na neustálém obdivu a souhlasu ostatních.

Panna

Z moudré Panny se občas stává bláznivá Panna, plná provokujícího rebelantství, úmyslně pěstující nezávislost a vzdor. Je to projev její skryté úzkosti, která ji nutí kontrolovat, cenzurovat, někdy vyvolává nevysvětlitelné zvraty v jejím chování. Směřuje k přehnaně puntičkářskému, opatrnému chování, k nezdravé hospodárnosti až skrblictví.

Její typická hloupost: Malicherně lpí na detailech a ze strachu před nevysvětlitelným tvrdohlavě věří jen tomu, co lze vědecky dokázat.

Váhy

Ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout, všude nacházet prostor pro dialog a dohodu, za každou cenu se vyhnout konfrontacím a roztržkám. Jak je ale známo, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, tak i tato přílišná laskavost a mírnost často vedou k opaku, vyvolávají spory, hloubí příkopy a započínají války.

Jejich typická hloupost: Je skrytá v jejich velké touze se všemi vyjít a všem se zalíbit.

Štír

Štír připouští jen svůj vlastní zákon, nesnáší žádnou autoritu, ledaže by si ji sám vybral. Umíněný fanatik mající vždy pravdu. Svých fixních idejí se obvykle houževnatě drží. Prosazuje se jen v odlišnosti a tento jeho pud snadno přerůstá v agresivitu nebo v krajnosti. Je citlivý na bezvýchodné situace, proto snadno podléhá dojmu, že chodí v bludném kruhu, že nic nejde, nic se stejně nezmění a uzavírá se v chování poznamenaném pocity viny, trestu a sebepotrestání.

Jeho typická hloupost: Je v tendenci vnímat svět černobíle a řídit se výhradně zásadou buď, anebo.

Střelec

Střelcova touha po svobodě nepřipouští, aby mu jakákoliv realita vnucovala nějaké meze nebo hranice. Jeho bytost se rozpíná a nadouvá v zanícení pro věc a v superlativech. Střelec obvykle až fanaticky zastává své přesvědčení, má vždycky pravdu, myslí si, že je neomylný. Svatoušek a pokrytec, který bytostně nesnáší kritiku. Žoviální a rozšafně užvaněný.

Jeho typická hloupost: Domýšlivost a sklony k nabubřelosti a přehánění.

Kozoroh

Málo přizpůsobivý Kozoroh se obklopuje nezrušitelnými schématy a strukturami. Je strohý, přesný, plachý i těžkopádný a nepružný. Za jeho zdánlivým klidem, příkrým chováním se však může skrývat ostrá a bolestná citlivost člověka, který nedovede vyjadřovat emoce a city. Nikdy se nedokáže zcela plně přiřadit k druhým, ke společnosti, ke světu, musí je tedy za každou cenu opanovat a ovládnout.

Jeho typická hloupost: Strach z druhých, kvůli kterému se často od nich izoluje a stává se samotářským mrzoutem. Apriorně uzavřený novinkám.

Vodnář

Originalita a výstřednost vedou Vodnáře k nepřizpůsobivosti. S chutí sobě vlastní podupává všechny normy, hází konvence a rutinu na smetiště dějin. Jeho frenetický smysl pro vše nové ho nutí rozmetávat hranice všeho v neustálém víru revolučních koncepcí a futuristických vizí. Když mu život nedovolí projevit svoji jedinečnost, uskutečnit své ideály, utíká do jakési rezignace, bolestného podřízení – v lepším případě doplněné sarkastickým humorem.

Jeho typická hloupost: Žije ve své realitě, která se skutečným světem nemusí mít nic společného.

Ryby

Obojaký charakter Ryb je předurčuje k fabulaci, chimérám, nejasnostem i lžím. Při bezprostředním nebezpečí obvykle hledají útočiště ve světě přeludů a vnitřních vidin. U některých Ryb strach z iracionality naopak vyvolává posedlost logickou přesností a prudké odmítání každého romantického vznětu, z čehož plynou jejich pocity osamělosti a vyloučení. Charakteristická poddajnost Ryb vytváří i výjimečný oportunismus a někdy z nich dělá i velmi nebezpečné dravce.

Jejich typická hloupost: Podléhání vlastním chimérám, blouznivým představám o sobě i světu kolem.

Podívejte se, jaké je vaše nejhlubší tajemství, které skrýváte před světem:

Zdroj: Autorský článek a Aubierová, C.: Encyklopedie astrologie, East Publishing 1993.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 27. 5. 2024

Berani, snažte se příliš nezaplést do případných konfliktů, které se kolem vás odehrávají. Vaším úkolem je uklidnit situaci a vnést do ní praktičtější pohled. Pokud se zamotáte do akční fáze snah, aniž byste se nejprve zamysleli nad tím, co vlastně děláte, můžete věci ještě více zamotat. Odstupte od ohně, místo abyste se do něj vrhali po hlavě.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.