Astročlánky

10. listopadu 2021 05:54

Jiřina Köppelová

Ctnosti podle horoskopu. Víte, jak jste na tom se spravedlností?

Podle řeckého filozofa Aristotela je spravedlnost nejdůležitější lidskou ctností, katolická církev ji řadí mezi čtyři hlavní lidské ctnosti. Která znamení jsou podle klasické astrologie těmi nejspravedlivějšími a jak se spravedlnost či naopak sklony k nezákonnosti projevují ve vašem osobním horoskopu?

Ctnost obvykle chápeme jako vypěstovaný sklon k dobrému jednání. Katolická církev kromě nectností neboli sedmi smrtelných hříchů rozlišovala i sedm ctností, tři božské – víra, naděje a láska – a čtyři lidské – moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost. Podle řeckého filozofa Aristotela je spravedlnost dokonce nejdůležitější ctností, protože je ve vztahu k druhému. Je dobrem, které projevujeme nejen ke svým partnerům a blízkým, ale i k celé společnosti.

Spravedlnost v ideálním případě zaručuje rovnost před zákonem, přiměřenost trestu i odměny, spravedlivé rozdělování požitků i břemen, umožňuje posuzovat stejné případy stejně nebo nestejně odlišně. Opak spravedlnosti je křivda, která dokáže zraňovat i trvale poškozovat lidskou duši i ducha společnosti.

Podívejte se, v jakém vztahu ke spravedlnosti jsou jednotlivá znamení zvěrokruhu. Jak ji vnímají, jak za ni dokážou bojovat, jak ji prosazují či jak se ji vyhýbají. Podívejte se i na to, jak jste spravedliví vy sami a v jaké oblasti se budete snažit spravedlnost prosazovat.

Jak za spravedlnost bojují jednotlivá znamení zvěrokruhu?

 • Beran neohroženě a odvážně. Nesnáší křivdy, utlačování slabých a nepotřebných.
 • Býk trpělivě a houževnatě. Když je o nějaké nespravedlnosti přesvědčen, nic ho od spravedlivého úsilí neodradí.
 • Blíženci slovně. Svým ostrým jazykem a chytrou hlavou dokážou vybojovat pro spravedlivou věc více než fyzickou silou a odvahou.
 • Rak láskou a pochopením. Intuitivně rozeznává spravedlivé uspořádání ve své rodině i společnosti.
 • Lev hrdinně a osamoceně. Dokáže bojovat za spravedlnost potlačením vlastního ega, a to je velké vítězství.
 • Panna postupně a po malých krůčcích, ale zcela neochvějně.
 • Váhy jsou znamením spravedlnosti. Pokud dokážou rozřešit vlastní vnitřní rozpor, jsou obdarovávány moudrostí, vnitřním zrakem, se kterým pronášejí spravedlivá rozhodnutí, která mohou ovšem i bolet.
 • Štír intenzivně, neohroženě a nesmlouvavě. Jeho boj za spravedlnost je nejušlechtilejší ze všech.
 • Střelec přesvědčivě a neúnavně. Může se stát i fanatikem boje za spravedlnost.
 • Kozoroh vážně, odpovědně a seriózně. Je to znamení času a čas je tou nejspravedlivější fyzikální veličinou. Čas vše ukáže.
 • Vodnář idealisticky, s prudkostí a rozhodností. Ve jménu zájmu společnosti umí zcela potlačit vlastní zájmy a požadavky.
 • Ryby obětavě a s láskou. Jsou schopné pochopit stanoviska všech zúčastněných, umí se vcítit do jejich pocitů, tužeb a přání. Jejich schopnost odpuštění je nekonečná a má co do činění s nadpozemskou spravedlností.

Které znamení je nejspravedlivější?

Žádné. S jistou nadsázkou lze tvrdit, že každé má „svoji pravdu“ a specifické schopnosti, jak být spravedlivým. V klasické astrologii je ale láska ke spravedlnosti obvykle spojována se znamení Střelce a Vah. Oblast zákonnosti a vztahů mezi člověkem a zákonem spadá totiž do působnosti planety Jupitera (vládce znamení Střelce) a zároveň oblasti 7. domu horoskopu, což je sektor manželských svazků a smluv. Této oblasti vládne znamení Vah, a to je také nejvyšším atributem pozemské spravedlnosti. Díky své schopnosti vnitřního zraku, je schopné spravedlivě posoudit všechny aspekty a vynést spravedlivý rozsudek. Také silný Mars v horoskopu (znamení Berana a Štíra) označuje osobnost, která se může cítit přímo povolána k vykonávání spravedlnosti.

Jste vy osobně se zákony „na štíru“?

Nezákonnost či sklony k nezákonnému chování jsou v osobním horoskopu naznačeny neharmonickými aspekty mezi Jupiterem (symbolem vyššího řádu, autority a sociální harmonie) a Sluncem, Merkurem nebo Marsem. Tyto aspekty obvykle označují osoby, které se špatně sžívají se zákony anebo riskují, že budou jednat v rozporu s nimi. Postavení Marsu nebo Uranu v 7. domě, hlavně v neharmonickém vztahu ke Slunci, je také prvkem krize a konfliktu se zákonnými institucemi, ke kterým řadíme i manželství. Uran v 7. domě osobního horoskopu předznamenává rozvod, častě střídání životních partnerů či naopak single život. Mars v témže domě zase boje a konflikty s partnery.

O dalších cnostech podle horoskopu se dočtete zde:

Láska podle horoskopu

Víra a naděje podle horoskopu

Moudrost podle horoskopu

Statečnost podle horoskopu

Neřesti podle horoskopu


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 27. 2. 2024

Nečekaná konverzace se současným nebo potenciálním milostným partnerem by mohla skončit odhalením mnoha vašich nejhlubších citů, Berani. Tento rozhovor se může týkat stavu vašeho vztahu jen nepřímo, ale dozvíte se o sobě navzájem mnoho informací, které by vás mohly přimět vážně zvážit, zda chcete ve vztahu pokračovat. Všechna znamení však naznačují, že se vztah může mírně změnit, ale bude pokračovat.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.