Horoskop lásky podle data narození. Existuje dvanáct druhů lásky, který je ten váš?

Pro každého z nás je láska jedním z nejdůležitějších citů v životě. Hledáme lásku, chceme lásku prožívat i dávat. Velmi často se nám ale stává, že naše protějšky cítí lásku jinak nebo ji vyjadřují jiným způsobem, než bychom si přáli. Čím to je? Podle horoskopu existuje dvanáct základních druhů lásky. Seznamte se s nimi.

Nikoho z vás nepřekvapí, že existuje dvanáct slunečních archetypů. Všichni je známe pod tzv. znameními zvěrokruhu. Ta vyjadřují, že ve svém horoskopu máte Slunce umístěné ve znamení Berana, Býka, Blíženců… Stejně tak planeta Venuše, která v horoskopech řídí naše projevy citu a lásky, může být umístěna ve dvanácti znameních. Existuje tedy dvanáct podob lásky.

Chcete-li zjistit, ve kterém znamení je ve vašem horoskopu umístěna planeta Venuše, použijte nějaké volně dostupné astrologické stránky se základním výpočtem horoskopu, např. najdise.cz (vyplníte datum narození v rubrice astrologie on-line, osobní horoskop). Zde ve výčtu planet najdete i Venuši a její znamení.

Malou nápovědou je, že planeta Venuše se nikdy nemůže příliš vzdálit od Slunce, takže je umístěna buďto v totožném znamení jako Slunce, nebo v tzv. vedlejších znameních. Například jste-li narozeni ve znamení Berana, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Berana nebo v sousedních znameních Býka či Ryb. Viz přehled všech znamení na konci článku.

Venuše v Beranu aneb bouřlivá láska

Klíčová slova: prudkost, rychlost, opravdovost, naivita

Pokud je vaše Venuše v horoskopu umístěná ve znamení Berana, umíte se rychle zamilovávat a odmilovávat. Láska na první pohled není pro vás nic neznámého. Zahoříte. Vaše srdce plesá, bez svého protějšku jste jako tělo bez duše. Ale s jakou rychlostí do lásky spadnete, takovou rychlostí směřujete k novému objektu svého zájmu.

To znamená, že lidé, kteří mají ve svém horoskopu Venuši ve znamení Berana, své city projevují bouřlivě a výbojně. Cílevědomě a energicky sledují své citové zájmy a v otevřeném soupeření se ucházejí o přízeň druhých. Jejich vztahům nikdy nechybí vášnivost, síla a energie.

V horoskopu ženy může tato pozice znamenat, že je to žena, která je ve vztazích ta aktivnější, „loví“ svůj protějšek.

V horoskopu muže z mužů dělá pravé muže. Hrdinská, rytířská láska. Své protějšky nejen dobývají, ale i chrání.

Jak na ně: Tito lidé vždy potřebují hodně osobního uznání, takže chvalte, chvalte a chvalte.

Venuše ve znamení Býka aneb věrná láska

Klíčová slova: věrnost, stabilita, vášnivost, majetnickost

Máte-li ve svém horoskopu Venuši umístěnou ve znamení Býka, jste stálí, trpěliví, věrní, možná trochu žárliví partneři. Každopádně jste ženy či muži, pro které slovo láska není jen pojem. Víte, jak vypadá velký cit, velké vášně a umíte je projevovat. Jistota a stabilita v lásce je pro vás nesmírně důležitá, proto hledáte stálé partnerství a ve jménu této hodnoty se dokážete někdy projevovat pěkně majetnicky. Vaše žena je vaše žena, váš muž je váš muž.

Všichni tito lidé mají vysoce vyvinutý hmat, a proto milují tělesný kontakt s milovanou osobou. Jsou velmi smyslní, ale malinko pohodlní a pasivní. Touží, aby je partner dobýval.

Pro ženy narozené s Venuší v Býku je nesmírně důležitý osobní zjev. Vynakládají mnoho prostředků na udržení krásy a mládí. Také dokážou patřičně ocenit zjev svého protějšku a nejen zjev. Zlé jazyky říkají, že stejně hodnotná je i plná peněženka jejich partnerů.

Muži s Venuší v Býku jsou přírodou velmi obdařeni. Zejména jejich plný melodický hlas à la Pavarotti je pověstný.

Jak na ně: Hýčkejte je všemi možnými i nemožnými způsoby. Milují luxus, pohodlí, krásu a přírodu.

Venuše ve znamení Blíženců aneb jiskřivá láska

Klíčová slova: vzrušivost, proměnlivost, potřeba neustálých podnětů, novost

Máte-li ve svém horoskopu Venuši umístěnou ve znamení Blíženců, máte rádi změnu. Vaše dychtivost po různých zážitcích, zvědavost a touha navazovat nové kontakty, nejsou zrovna předpokladem pevných a trvalých svazků. Přesto jste schopní jednomu konkrétnímu člověku zachovávat věrnost, ale za podmínky, že vás partner nepřestane vzrušovat, a to především mentálně. Vždy vás to bude táhnout k partnerům s pružným myšlením a dobrým intelektem.

Lidé s touto pozicí Venuše tráví spoustu času různými zálibami a společenskými aktivitami. Kontakt s lidmi, to je to, co je neustále vzrušuje.

V horoskopu ženy se Venuše v Blížencích projevuje jiskřivostí ducha, mladickým šarmem a neutuchající aktivitou. Leckteří muži by řekli, že především ve sběru všech společenských novinek neboli drbů, ale není tomu tak. Tyto ženy jsou vzácně bystré a společensky zdatné.

V horoskopu muže je tato Venuše vysloveně oddaná zálibám. To znamená, že všichni muži s Venuší v Blížencích musí mít nějaký hluboký zájem, koníček nebo alespoň hospodu plnou intelektuálně vybavených kamarádů. Někteří muži se však mohou projevovat i krajní partnerskou kolísavostí a permanentním flirtem.

Jak na ně: Rozhodně nehlídat. Tato Venuše vyžaduje dostatek volnosti pohybu a duchaplnost řeči.

Venuše ve znamení Raka aneb láska romantická

Klíčová slova: citlivost, zranitelnost, oddanost, domáckost, nevypočitatelnost

Venuše ve znamení Raka ve vašem horoskopu z vás dělá trochu citlivky. Jste lidé, kteří jsou ve svých citech zranitelní, a proto je zásadně nevystavujete na odiv na první dobrou. Jste poněkud plašší, stydliví. Zranitelnost schováváte za důstojným chováním. Ke krásným projevům takto postavené Venuše patří ruměnec ve tvářích.

U těchto lidí jsou nálady a city kolísavé, a proto si nadevše cení jistoty, a to ve všech záležitostech, které k partnerství patří – od věrnosti partnera přes jeho finanční zajištěnost. Oplátkou nabízejí velkou péči o společný domov a rodinu.

Ženy, které mají ve svém horoskopu Venuši umístěnou v Raku, neustále potřebují viditelné důkazy partnerovy náklonnosti. Zato jsou ale skvělými hospodyňkami, báječnými kuchařkami a vzornými matkami. Jsou velmi ženské, k jejich typickým znakům patří krásně tvarované poprsí. Sen každého muže je žena s Venuší v Raku, jedině ona je jistotou domova splněných přání.

V mužském horoskopu se Venuše v Raku projevuje též „mateřsky“. I tito muži trpělivě a s velkou láskou pečují o své rodiny a všechny potomky, i ty nemanželské.

Jak na ně: Dávejte si pozor na jejich náladovost, tklivý sentiment, výbuchy citů a tendenci k trucování. Pokud se nacházejí v této psychické fázi, nic s nimi nehne. Buďte k nim citliví a vyčkejte, druhý den bude lépe.

Venuše ve znamení Lva aneb láska královská

Klíčová slova: velkolepost, velkorysost, vášnivost, pýcha

Máte-li ve svém horoskopu Venuši umístěnou ve znamení Lva, jste schopni silné, velké a trvalé lásky. Milujete sice tak trochu teatrálně, všichni musí vědět, že milujete nebo že jste milováni, ale nevadí. Vaše city i přes záři reflektorů sálají vřelostí k jednomu vyvolenému partnerovi. Jste lidé velkého osobního kouzla a magnetické přitažlivosti pro své okolí. V lásce jste srdeční, laskaví, veselí a hraví. Vždy si zachováváte svoji hrdou osobní důstojnost, a to i kdyby vás život vláčel těmi nejnepříznivějšími zvraty osudu. Partnerovi, kterého jste jednou získali, zachováváte nezlomnou věrnost.

V ženském horoskopu se tato Venuše projevuje velmi dominantně. V každé takové ženě je kus primadony, královny, která chce být všemi milována. Ve společnosti je ráda středem pozornosti. Jejím velkým plusem je vztah k dětem obecně, k vlastním zvlášť. Tyto ženy bývají velmi inspirativními a kreativními matkami.

V mužském horoskopu se toto postavení Venuše projevuje více majetnicky a žárlivě. Nejdůležitější však pro tyto muže je, že musí být na svou partnerku pyšní. Právě partnerka je kromě „hřívy“ jejich hlavní ozdobou.

Jak na ně: Venuše ve znamení Lva miluje vzrušující milostná dobrodružství. Myslete na to.

Venuše ve znamení Panny aneb cudná láska

Klíčová slova: střídmost, kritičnost, plachost, jemnost

Máte-li svoji Venuši ve znamení Panny, vaše láska a city k druhým lidem jsou poznamenány přísností a kritičností. Podrobně analyzujete nejen city své, ale i svých partnerů. Tím u svých protějšků vyvoláváte zábrany a ochromujete jejich spontánní projevy náklonnosti. Příliš rozumu lásce škodí. Váš kritický smysl pro detail vám zabraňuje ponořit se do víru citového života a vnímat krásu lásky ve své celistvosti. Díky vaší citové střídmosti vám hrozí i citová osamělost.

Lidé s tímto postavením Venuše mají tendenci si za partnery vybírat své spolupracovníky, aby s nimi mohli sdílet své intelektuální zájmy. A právě u žhavých intelektuálních témat Venuše v Panně taje, odhalí svůj mladický vzrušující půvab a jiskřivost duše.

V ženském horoskopu má tato Venuše tendenci vyžadovat u svých partnerů dobré formy chování, zachovalý osobní zjev a osobní hygienu. Přímo ji odpuzuje neudržování v jakékoliv formě. Tyto ženy mívají vrozený smysl pro pořádek a čistotu. Jsou vynikající odbornice na zdravou výživu.

Muži s tímto postavením Venuše hledají své citové jistoty v práci, a jelikož k jejich přednostem patří soucit a péče o druhé, v jejich milostných vztazích hrají dominantní roli zdravotnická zařízení všeho druhu.

Jak na ně: Nezapomínejte, že tito lidé jsou velmi plaší. Snadno se nechají od milostných pletek odradit. Proto musíte postupovat pomalu a se vkusem. A chcete-li si je získat navždy, rozhodně dbejte na osobní hygienu.

Venuše ve znamení Vah aneb láska harmonická

Klíčová slova: touha po partnerství, harmonie, soulad, tělesná krása

Máte-li svou Venuši ve znamení Vah, toužíte po partnerství, manželství, pěstujete harmonické společenské kontakty. Máte přirozený talent chápat pocity druhých lidí, to vám usnadňuje přístup k srdcím potenciálních protějšků. Vaše Venuše vám navíc nadělila osobní krásu, přitažlivé tělesné proporce, taktní jednání, takže najít si vhodné partnery pro vás nebývá problém. Máte vysoce vyvinutý smysl pro spravedlnost a férovost v milostných vztazích, u svých partnerů hledáte intelektuální podněty a přátelství.

Tito lidé jsou ve svých citech milí a romantičtí. Ženy i muže často zdobí roztomilé ďolíčky ve tvářích. Neodolatelný bývá jejich úsměv, plachý sice, přesto s jasným signálem zájmu o druhé pohlaví.

V ženském horoskopu se taková Venuše projevuje nebývalou krásou, estetickým cítěním a vkusem. Jsou společensky obratné a od svých partnerů vyžadují galantnost. Tyto ženy mají i velmi dobře vyvinutý sluch, slyší i to, co by slyšet neměly.

Muži s takto postavenou Venuší nesnášejí hádky, hluk a špínu. Pokud jsou dlouhodobě vystaveni neharmonickému prostředí, vyvede je to natolik z míry, že mohou i onemocnět.

Jak na ně: Buďte příjemní, vkusní, nepoužívejte obhroublých slov.

Venuše ve znamení Štíra aneb opravdová láska

Klíčová slova: vášeň, sexualita, hloubka citu, intenzita, mlčenlivost, žárlivost

Máte-li Venuši v horoskopu ve znamení Štíra, příroda vás obdařila hlubokými, vášnivými, ale často dost skrytými city. Jste bojovní, sexuálně velmi zdatní a vynalézaví. Pro svůj milovaný protějšek jste ochotni udělat vše, bude-li třeba, i položit život. Bohužel dost často nevíte, zda to po vás partner vyžaduje a jestli se mu vedle vás svobodně dýchá. Někdy umíte svými opravdovými city partnera přímo zahltit. Ten pak volí únikovou strategii nebo přímo útěk. „Všechno nebo nic“, to je vaše milostná strategie a takovou očekáváte i od svého partnera. Musíte si uvědomit, že většina ostatních lidí – přesněji dalších jedenáct dvanáctin – takových citů není schopna.

Pokud se tito lidé milostně zklamou nebo je partner opustí, cítí se velmi zrazení a podvedení. Může v nich propuknout tzv. nenávistná láska, chorobná žárlivost nebo věčná zatrpklost. Nic víc této Venuši neprospívá, než odpuštění a víra, že „pro jedno kvítí slunce nesvítí“.

Ženy s Venuší ve Štíru jsou neuvěřitelně milostně nadané, jsou skvělými milenkami, osudovými ženami, pro které se páchá i zločin. Jenom nezkoušejte takovou ženu zklamat, nikdy vám neodpustí.

Muži s takto postavenou Venuší jsou také velmi vášnivými milenci, o jejich sexuálních výkonech kolují neuvěřitelné zvěsti. Pravdou je, že je vždy provází jakési tajemství a že jejich milostné city mohou být velmi ušlechtilé, velkorysé a hrdé. Jen kdyby nechtěli mít vše pořád pod kontrolou.

Jak na ně: Nesnažte se je obelstít. Upřímnost, i za cenu emocionální odvety, se vám vyplatí více než jejich msta.

Venuše ve znamení Střelce aneb dobrodružná láska

Klíčová slova: radost, družnost, duchovnost, zážitky, ideály

Astrolog Dane Rudhyar tvrdí, že každé znamení zvěrokruhu představuje reakci na extrém předcházejících znamení. Tento postřeh platí obzvláště pro Venuši ve znamení Střelce, která otevřeně projevuje city – oproti předcházející Venuši ve Štíru, která je mlčenlivá a uzavřená.

Pokud je tedy vaše Venuše ve znamení Střelce, je vaše láska otevřená, upřímná, volná. Jste optimističtí a věříte ve šťastnou lásku. Máte své ideály a vize, a ty ochotně sdílíte a prožíváte se svým partnerem. Je ve vás něco hravého, milého až mazlivého. Na druhou stranu vaše upřímnost vám může způsobit nemalé problémy. Neuvědomujete si, že svými dobře míněnými radami či postřehy se druhých dotýkáte s železnou pravidelností na nejcitlivějších místech. Někteří vás považují za pěkné drzouny a neomalence.

V ženském horoskopu se tato Venuše projevuje velkými ideály o velké lásce, dlužno říci, že veskrze nepraktickými ideály. Kupodivu ale těmto ženám se v lásce často daří a jejich sny bývají naplněny.

Muži s Venuší ve Střelci jsou praví dobrodruzi života. Rádi cestují a na své cesty za obzory všedních dnů velmi rádi do batohu přibalují své partnerky.

Jak na ně: Dopřejte jim možnost plnit si svoje sny a naplňovat životní ideály, budou skvělými partnery.

Venuše ve znamení Kozoroha aneb jistá láska

Klíčová slova: serióznost, vážnost, hloubka, starostlivost, péče

Máte-li ve svém horoskopu Venuši umístěnou ve znamení Kozoroha, osud vám dal do vínku touhu po jistém a stabilním vztahu. Takový vztah také nabízíte těm druhým. Sňatek je pro vás jediné a správné řešení soužití dvou partnerů. Bude-li partner bohatý a zajištěný, tím lépe.

Tato Venuše bývá citově velmi rezervovaná až chladná. Často je to ale jen první dojem, takoví lidé jsou nejistí a plaší, a proto si nasazují masku odstupu. Ve jménu věrného milování jim v hrudi tluče horké srdce obalené sice pořádnou vrstvou ledu, ale je tam.

V ženském horoskopu se Venuše v Kozorohu projevuje hodně odtažitě. Takové ženy jsou přesvědčeny, že je pod jejich důstojnost veřejně předvádět své city a náklonnost. Jejich výrazně nepřístupné chování je pravděpodobně dáno tím, že se chtějí cítit nadřazeně – což jim bývá často vytýkáno jako snobismus. Díky své snaze se zabezpečit často volí staršího partnera.

V mužském horoskopu je tato Venuše o něco sympatičtější. Do manželství sice muži vstupují později, o to ale volí mladší partnerky, nicméně vždy s vědomím, že se o svou rodinu musí plně postarat. Tento úkol plní po celý život velmi obětavě a dá se říci, že v mezích možností i radostně.

Jak na ně: Hlavně se nepodbízet a nehlučet.

Venuše ve znamení Vodnáře aneb svobodná láska

Klíčová slova: volnost, rovnost, bratrství

Venuše ve znamení Vodnáře ve vašem horoskopu naděluje city s velkým smyslem pro svobodné prožívání lásky. Poněkud neosobní, ale o to víc přátelské. Máte velké osobní charisma a zvláštní kouzlo, kterým přitahujete nejen druhé pohlaví. Na vše máte vlastní názor, i na lásku. Chcete si sami určovat, co je správné a co dává smysl.

Tito lidé jsou oblíbení, vážení a mají široký okruh známých. Zamilovávají se na první pohled, ale jejich vztahy nebývají příliš trvalé a pevné. Velmi důležitou roli při výběru partnera hrají intelektuální podněty, a proto je přitahují duchaplní a výstřední lidé. Jejich partner by měl být zároveň přítelem i milencem. Tedy hlavně přítelem. Nic jim není více proti mysli než nuda a konvence.

V ženském horoskopu se tato Venuše projevuje určitou výstředností a neobvyklým vkusem. Přitahují je věci, které jsou mimořádně moderní nebo mimořádně staré. Před těmito ženami se nesnažte nic zakrývat, jsou nadány vynikající vnímavostí hraničící s telepatií.

Muži s Venuší ve Vodnáři jsou obzvlášť „divní“ chlapíci. Jsou buď geniální, nebo úplně nemožní podle toho, z jakého úhlu pohledu je vnímáte.

Jak na ně: Pamatujte, že přímo bytostně nesnášejí žárlivost a majetnické nároky. Vyhýbají se partnerům, kteří by je omezovali ve svobodném pohybu. Když si chcete Venuši ve Vodnáři udržet, musíte jí nechat volnost v jejích vztazích k ostatním lidem.

Venuše ve znamení Ryb aneb láska obětavá

Klíčova slova: oddanost, spojení, citlivost, romantika

Máte-li ve svém horoskopu Venuši ve znamení Ryb, je u vás princip lásky maximálně rozvinutý. Jen vy doopravdy víte, jak vypadá pravá láska bez prvků sobectví, vlastnictví a bez nároků. Vaše láska hraničí s obětí. Máte zvláštní dar chápat pocity ostatních, víte, jaké je být v kůži toho druhého. Jste romantičtí, citliví, až přecitlivělí a naivní.

Tito lidé se vdávají a žení z lásky, žádná jiná úvaha je v jejich rozhodnutí nemůže ovlivnit. Vůči svým blízkým projevují obrovské sympatie a oddanost. Vzhledem k jejich vyvinuté schopnosti empatie jsou velmi vnímaví k utrpení druhých lidí. Dokážou ostatním nabídnout nejen soucit, ale i pomoc, čehož druzí často využívají, až zneužívají.

V ženském horoskopu je tato Venuše obzvláště krásná, jsou to ženy nejen půvabné, jemné a citlivé, ale i se smyslem pro všechny projevy psychické a fyzické lásky.

Muži s Venuší v Rybách mají tendenci se projevovat v krizových situacích poněkud „nemužně“. Z průšvihů se buď vylžou, nebo utečou. Pozor, obě pohlaví mají výrazný sklon k závislostem všeho druhu.

Jak na ně: Když jim ostatní neprojevují příslušné důkazy lásky a náklonnosti, cítí se být osamělí a zklamaní. Pamatujte na to.

Umístění planety Venuše v horoskopu podle data narození

Jste-li narození ve znamení Berana, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Berana nebo v sousedních znameních Býka nebo Ryb.

Jste-li narození ve znamení Býka, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Býka nebo v sousedních znameních Berana nebo Blíženců.

Jste-li narození ve znamení Blíženců, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Blíženců nebo v sousedních znameních Býka nebo Raka.

Jste-li narození ve znamení Raka, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Raka nebo v sousedních znameních Blíženců nebo Lva.

Jste-li narození ve znamení Lva, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Lva nebo v sousedních znameních Raka nebo Panny.

Jste-li narození ve znamení Panny, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Panny nebo v sousedních znameních Lva nebo Vah.

Jste-li narození ve znamení Vah, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Vah nebo v sousedních znameních Panny nebo Štíra.

Jste-li narození ve znamení Štíra, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Štíra nebo v sousedních znameních Vah nebo Střelce.

Jste-li narození ve znamení Střelce, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Střelce nebo v sousedních znameních Štíra nebo Kozoroha.

Jste-li narození ve znamení Kozoroha, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Kozoroha nebo v sousedních znameních Střelce nebo Vodnáře.

Jste-li narození ve znamení Vodnáře, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Vodnáře nebo v sousedních znameních Kozoroha nebo Ryb.

Jste-li narození ve znamení Ryb, vaše Venuše může být umístěna ve znamení Ryb nebo sousedních v znameních Vodnáře nebo Berana.

Erotický horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu:

Velký partnerský horoskop pro všechna znamení ve všech 78 kombinacích najdete zde:

Nejlepší rady do partnerského života podle horoskopu:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 5. 2024

Dnes byste mohli dobře psát beletrii nebo publicistiku. Je docela dobře možné, že jste o nějakém literárním oboru uvažovali. Proč váháte? Nikdy není pozdě. Najděte si čas na napsání příběhu. Pokud máte negativní postoj k věcem, které děláte, jak chcete něco udělat, Berani?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.