Neřesti podle horoskopu. Víte, jak v horoskopu poznáte sklony k hněvu?

Hvězdy nabádají, ale neurčují. Známá astrologická pravda vede k poznání, že moudrý člověk své hvězdy ovládá a že může vymazat ze svého života pojem osudovosti. Je však dobré vědět, které neřesti či nectnosti nám díky našemu osobnímu horoskopu hrozí. Jak jste na tom se sklony k hněvu?

Hněv je silná reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování jakéhokoliv cíle nebo brání v rozvíjení činnosti či jednání. Podle katolické církve patří mezi sedm hlavních hříchů, stejně jako pýcha, lakomství, závist, smilstvo neboli nevěra, nestřídmost (obžerství) a lenost. Zároveň však církev zdůrazňuje, že existuje tzv. spravedlivý hněv, který za hřích nepovažuje. Jisté však je, že nechat se unášet emocí nekontrolovaného hněvu je nerozumné a nebezpečné nejen pro dotyčnou osobu, ale i pro její okolí.

Která znamení spojujeme nejčastěji s hněvem?

Hněv bývá často spojován se znamením Berana, u kterého se projevuje v podobě impulzivnosti a vznětlivosti. Spojujeme jej i s Býkem, kde má podobu zuřivosti tím prudší, čím déle trvá, než propukne. Znamení Štíra zase občas trpí návaly ničivé agresivity. Lev a Střelec (představitelé ohnivých znamení stejně jako Beran) mají také spíše prchlivý temperament, ale dokážou mnohem lépe ovládat svoji emotivitu.

Pozor na planetu Mars v nepříznivých aspektech

Hněv je také charakteristický pro horoskopy s martovskou dominantou (tzn., že planeta Mars v osobním horoskopu hraje významnou roli). Může být i pustošivý v případě velmi neharmonického aspektu (konjunkce, opozice, kvadratura) mezi Marsem a Uranem. V konjunkcích se projevuje jako sklon řešit věci krajními způsoby a v myšlence boje nebo dobývání někdy i všemi prostředky.

V případě opozic a kvadratur jsou cíle boje chápány chybně. Jedinec staví na odiv svou přehnanou autoritu a vyhledává revoluční řešení. Zejména kvadrát mezi Marsem a Uranem v osobních horoskopech je předzvěstí nebo upozorňuje na nebezpečí nehody, která hrozí při nezvládnutém hněvu či vzteku. Neblahé aspekty mezi Marsem a Plutem vedou k destruktivní agresivitě, která se může obrátit proti jedinci samotnému.

Jak se hněvají a hádají jednotlivá znamení, se dozvíte zde:

Jak v horoskopu poznáte další neřesti jako například lakomství, obžerství, žárlivost či závist?

Opakem neřestí jsou ctnosti. Které jsou hlavní lidské ctnosti a která znamení se jimi zdobí nejvíce?


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 5. 2024

Dnes byste mohli dobře psát beletrii nebo publicistiku. Je docela dobře možné, že jste o nějakém literárním oboru uvažovali. Proč váháte? Nikdy není pozdě. Najděte si čas na napsání příběhu. Pokud máte negativní postoj k věcem, které děláte, jak chcete něco udělat, Berani?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.