Astročlánky

15. listopadu 2023 05:55

Jiřina Köppelová

Co vám doopravdy nahání strach? Lvům veřejná ostuda, Vodnářům osamění a posedlost

Strach je v nás pevně zakořeněný nezávisle na naší míře inteligence a civilizovanosti. V jádru je to stejný strach, který cítili naši předci v temných jeskyních a je to síla, která nás spojuje s živočišnou říší. Silný strach nás může ničit, ale i motivovat k jedinečným výkonům. Čeho se doopravdy bojíte vy podle svého znamení zvěrokruhu?

Způsoby, míra a intenzita prožívání strachu jsou u každého z nás různé. Někdo je lehkovážnější povahy a s ničím si příliš neláme hlavu, někdo zase úzkostně prožívá situace, které druhým připadají bezproblémové.

Strach je spojený s planetou Saturn

V astrologii na strach ukazuje postavení planety Saturn. Ta působí dvojím účinkem – spoutává i nutí. Tam, kde v horoskopu máme umístěný Saturn, tam projevujeme strachy, obavy, úzkosti, které skrýváme před ostatními i sami před sebou. Frustrace vedou ke kompenzaci, a tak se stává, že v životních oblastech, které jsou nejvíce ovlivňovány působením planety Saturn, se naopak kvůli svým strachům a obavám neustále zdokonalujeme – pod tlakem jsme nuceni na sobě tvrdě pracovat, abychom své nejistoty překonali.

Podívejte se, čeho se v životě nejvíce bojíte podle svého znamení zvěrokruhu. Ti z vás astrologicky zdatnější, se mohou ponořit hlouběji do nitra své duše a zjistit si znamení a postavení Saturnu ve svém osobním horoskopu. Znamení, ve kterém budete mít svůj Saturn, vám poměrně přesně ukáže na váš největší životní strach či obavu, ale také vám ukáže, v čem jste nebo můžete být nejlepší.

Beran má největší strach z porážky

Strach z porážky, prohry vede Berany k sebeprosazování za každou cenu a klade na ně nadměrné nároky. Vyvolává jejich nemilosrdnost, neústupnost i agresivitu. Často ale způsobuje i opačné problémy – nese s sebou nejistotu a problémy se sebeprosazením.

 • Pozitivní účinky strachu: Vnitřní energie, bystrý úsudek, vytrvalost.

Býk se nejvíce strachuje o své jistoty

Býci mohou podléhat až panickým strachům ze ztráty jistot, zruinování, vyvlastnění, znárodnění a dalších ztrát materiálního charakteru. Tyto strachy je vedou ke snahám se zajistit i touze si vychutnávat život za všech okolností a za každou cenu. Nutí je k věrnosti.

 • Pozitivní účinky strachu: Smysluplná přísnost, trpělivost, sledování cíle navzdory osudu.

Blíženci mají strach ze ztráty duševní svobody

Strach ze ztráty duševní svobody, strach z nepochopení a nechápavosti nebo z toho, že je ostatní budou považovat za hlupáky, Blížencům naděluje puzení k cynickému myšlení, zahořklost a sarkastičnost. Jejich osobnost se ztrácí v protikladech a rozporech. Všechno vědí ze všech nejlépe.

 • Pozitivní účinky strachu: Soustředěné, vážné, důsledné myšlení. Schopnost brát v úvahu obě strany, myšlenková objektivita.

Rak má strach ze svých hlubokých citů

Strach z hloubky citu, z emocionálních vazeb, z omezování rodinou vede Raky k sentimentálnímu citovému exhibicionismu nahrazujícímu vyjádření skutečných citů. Mohou mít pocit, že jsou vydáni napospas negativním, tíživým pocitům a depresivním náladám. Rodinu občas zakládají i z nutnosti. Mají sklony k lpění na minulosti a melancholii.

 • Pozitivní účinky strachu: Zdravé sebeovládání bez podřízenosti. Vnitřní mír, cit pro duševní pohodu a bezpečí. Nadání k povolání historika.

Lev se bojí ponížení a veřejné ostudy

Lev má strach, že není vážený, obdivovaný a milovaný. Strach, že by mohl být bezvýznamný. Ale i strach z toho, že se bude muset postavit do středu a obstát. Tyto obavy ho vedou k velkorysosti a velkoleposti za každou cenu nebo k povyšování nad autoritami především mužského rodu.

 • Pozitivní účinky strachu: Pokorná suverenita, důstojná královská skromnost, vyzrálé sebevědomí, zodpovědnost. Svobodné vyjádření vlastní jedinečnosti.

Panna má strach z nemoci a bezmoci

Strach Panny spočívá v pocitech, že bude neužitečná, nešikovná, že se k ničemu nehodí nebo se nebude umět přizpůsobit. Strachy z nemocí a z různých infekcí kvůli domněle špatné hygieně ji vedou k perfekcionismu, přeorganizovanosti, pedanterii, kverulantství a snaze být fit za každou cenu. Strachy doprovází přehnaná a hraná skromnost.

 • Pozitivní účinky strachu: Vědomí sociální zodpovědnosti. Syntéza těla i ducha.

Váhy se bojí závislosti na druhých

Váhy se obávají, že budou muset brát ohledy na druhé nebo že budou na ostatních závislé. Strachy si kompenzují množstvím společenských závazků. Někdy se zase vyhýbají stálým partnerským vztahům a zůstávají věčně svobodné. Jejich ochota ke kompromisům vede paradoxně k nesmiřitelnosti.

 • Pozitivní účinky strachu: Vážnost a vyzrálost ve vztazích s jinými lidmi. Závaznost a odpovědnost v partnerství. Jasný úsudek a vyhraněný smysl pro spravedlnost.

Štír má strach z destruktivní moci

Strach z destruktivní moci, z emocionálních závazků, sexuálního odevzdání, hloubky a vášnivosti vlastních citů, strach ze smrti, pocit, že je neodolatelně přitahován temnými, zakázanými stránkami vede Štíra k urputnému boji o moc, sexuálnímu sběratelství a posedlosti okultními či sexuálními náměty. Je puzen překračovat všechna tabu, aby si vykompenzoval své pocity frustrace, zábrany a pocity viny.

 • Pozitivní účinky strachu: Odpovědné zacházení s mocí. Překonávání závislostí a pocitu bezmoci. Růst důvěry a oddanosti v partnerském vztahu. Hluboké sexuální uspokojení.

Střelec se bojí beznaděje

Střelce pronásleduje strach, že ztroskotá ve vlnách života, na beznaději nebo na absurdnosti života. Strach z odcizení i vlastní bezvýznamnosti. Někdy i strach z dalekých cest. Tyto obavy ho vedou k tvrdým, nepružným, dogmatickým postojům či zavilému ateismu, k moralizování.

 • Pozitivní účinky strachu: Tolerance, moudré poznání a nalézání smyslu. Nalezení vlastní mravní autority.

Kozoroh má největší strach ze selhání

Strach ze selhání je největším strachem Kozoroha, ale také strach, že ho budou ostatní kontrolovat, omezovat nebo utlačovat. Bojí se i povinností, které spočinou jen na jeho bedrech. Tyto obavy ho vedou k zarputilému plánování kariéry, rigidní přísnosti vůči sobě i ostatním. Ke sklonům k sebezotročení.

 • Pozitivní účinky strachu: Zdravá sebekázeň a ochota převzít odpovědnost. Vyzrálá autorita. Střízlivá jasnost a realistické vidění světa.

Vodnář se bojí osamění a opuštěnosti

Strach z osamění, z toho, že podlehne a že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučí z okruhu ostatních, takže nebude patřit nikam, vede Vodnáře k chorobné sebestřednosti a malichernému lpění na svých libůstkách a zvláštnostech. K posedlosti reformními myšlenkami.

 • Pozitivní účinky strachu: Zralost a uvolněné prožívání vlastní nezávislosti a osobitosti. Střízlivé postoje ke všem experimentům a novotám. Vyvíjí skutečně použitelné novinky.

Ryby mají strach, že se ztratí v chaosu života

Strach, že se ztratí v chaosu, v nevysvětlitelném a nepřehledném světě. Strach z hlubokých emocí i vlastního soucitu s druhými. Strach z bezmocnosti a závislosti i z toho, že je ostatní budou jen využívat, vede Ryby k sebeobětování za každou cenu. K hlubokým pocitům viny a utrpení.

 • Pozitivní účinky strachu: Láska k bližnímu, zralá důvěra ve vyšší Já a upřímná snaha odpustit a prominout.

Jaký bude tento týden podle mariášových karet?

Zdroj: Autorský článek a Banzhaf, H., Haebler, A.: Klíč k astrologii, Pragma 2002.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 21. 4. 2024

Berani, možná vám dnes bude trvat o pár minut déle, než vstanete z postele, ale bude to stát za to. Zjistíte, že čím upřímnější jste k lidem byli, tím více se vám to vyplatí. Spolehlivost a důvěryhodnost jsou klíčové záležitosti, na které se musíte zaměřit. Chovejte se silně a hrdě s ohledem na to, kdo jste, a odměna se dostaví. Do všech svých činů vnášejte určitou dávku něhy.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.