Astročlánky

27. listopadu 2022 05:58

Jiřina Köppelová

4 typy problematického manželství podle horoskopu: Když je ve hře paranoia

Podle věhlasného českého psychiatra a odborníka na vztahy Miroslava Plzáka máme tendenci říkat, když nám to v partnerských vztazích neklape, že naše partnerství byl omyl. Kdepak. Nejde o omyl, jde o naši porážku ve hře, které se říká manželství. Jaké jsou základní typy potenciálně problematického manželství, ve kterém se nejčastěji stáváme vzájemnými soupeři, či dokonce nepřáteli?

Partnerský vztah je podle velkého sociologického slovníku definován jako vztah, který je na rozdíl od přátelství orientován nikoli na osobnosti partnerů, ale na společný cíl. Pro současné intimní vztahy je charakteristický nárůst nových forem partnerství, ale nutnost společné kooperace přetrvává i v postmoderních vztazích.

Existují čtyři základní typy problematického manželství

Příčiny jejich nestability lze hledat v nedostatečném uspokojování našich citových a emocionálních potřeb, v užívání špatných rodinných vzorců a ve zmatení ženských a mužských rolí v současné společnosti, ale také mezi sklony k duševní nemoci. Které typy partnerství jsou konfliktní?

Podle Miroslava Plzáka je každý milostný vztah dynamický systém, ve kterém nebývá faktor spokojenosti jednoho z partnerů zcela stejný jako faktor spokojenosti druhého partnera. Sleduje-li každý partner s maximálním úsilím jen vlastní spokojenost, dostávají se partneři do konfliktu. Již pouze tato strategie vnáší do partnerství a manželství základní rozpor. K tomu se přidávají odlišné představy, očekávání, komunikační rozdíly, skryté motivy a také vrozené či výchovou dané dispozice obou partnerů. Jak se naučit žít v potenciálně problematických partnerstvích, abychom ve hře, které se říká manželství, obstáli?

Nejproblematičtějším manželstvím je paranoidní manželství

Jakékoliv vážné onemocnění, natožpak duševní, zatěžuje partnerské vztahy. Je obtížné žít s člověkem, který propadá svým bludům, strachům, je extrémně podezřívavý, vztahovačný nebo sebestředný. Jedním z typických příznaků paranoidního jednání je přesvědčení o vlastní pravdě a neschopnost dialogu, který je pro fungování harmonického partnerství naprosto nezbytný.

Lidé se sklony k paranoidnímu chování mívají problém odpouštět a po hádce se udobřit. Výjimkou není manipulace, neustálé omílání problémů, snaha dokonale ovládnout každou situaci či neschopnost konstruktivně řešit citové problémy. U některých jedinců se může objevit agresivita, a dokonce i myšlenky a pokusy o sebevraždu.

Jak se paranoia projevuje a kde hledat její příčiny?

Paranoia je duševní onemocnění. Člověk nemocný paranoií trpí představami, že mu někdo chce ublížit. Může se jednat o sledování, chorobnou žárlivost nebo vztahovačnost. Její příčina je psychiatry často hledána v dětství, někdy ještě v prenatálním věku, kdy je plod matkou odmítán nebo je nechtěný a matka se s jeho narozením těžko srovnává. Dalším důvodem rozvoje paranoie je neschopnost matky uspokojit citové potřeby dítěte, absence citů v dětství či v pubertě. Může vzniknout i při mimořádné stresové situaci – například v případě smrti blízkého člověka, odloučení od rodiny, svědectví kriminálního činu.

Postižený bývá přecitlivělý, vztahovačný, podezíravý, sebestředný, často si vysvětluje neutrální chování okolí jako záměrně namířené vůči němu, má pocit, že musí být stále ve střehu, očekává útok nebo má pocit, že jeho schopnosti jsou neomezené. Kteří jedinci mají k těmto typům chování nejblíže podle tradiční astrologie a astropsychologie? Při čtení následujících řádků je důležité si však uvědomit, že záleží na intenzitě a dlouhodobosti problémů. Jde o míru projevených problémů.

Paranoia jménem přemrštěná vztahovačnost a sebestřednost

Jeden z typických bludů lidí s paranoidními sklony je pocit, že dotyčný je omezován na svých právech, například na své cestě ke slávě, v tomto případě se jedná o slavomana nebo také megalomanický blud. Lidé s přemrštěnou vztahovačností zase nesnášejí kritiku vlastní osoby a jakékoliv své činnosti či úsilí, mají pocit, že je všichni sledují nebo pronásledují. Mezi jejich typické představitele astrologie řadí zejména znamení Lva, ale i Vodnáře, Střelce a Berana. Jak se projevují poškozené archetypy těchto znamení?

  • Sebestředný Lev: Velikášský samolibec a sebemilenec. Typické jsou egocentrické chování, narcismus, marnivost, velikášské sny. Ostatní jsou pro něj dobří, jen aby ho obdivovali. Každodenní „haraburdí“ není hodno jeho úsilí. Lásky je schopen jen jako narcistického zrcadla.
  • Sebestředný Vodnář: Nevypočitatelný. Má velké potíže s důsledností, se zařazením nebo podřízením. Věčně nepochopený kverulant. Osamělý a izolovaný.
  • Vztahovačný a sebestředný Střelec: Velikášský chvástal a chlubil. Není schopen si sám stanovit meze, skromnost a pokora jsou mu cizí. Úzkostlivě dbá o vnější zdání. Nedokáže přiznat slabinu. Fanaticky zastává svá přesvědčení, má vždycky pravdu, myslí si, že je neomylný. Svatoušek, který nesnáší kritiku.
  • Vztahovačný a sebestředný Beran: Svět si skládá i vykládá podle svých představ a potřeb. Svévolný. Chybí mu empatie. Velmi citlivý na jakoukoliv kritiku, která by se ho mohla třeba jen vzdáleně týkat.

Paranoia jménem chorobná žárlivost

Kdo nežárlí, nemiluje. Svým způsobem je to pravda, každý z nás dobře ví, jak chutná žárlivost. V malé míře ji lze tolerovat, ve velkém množství je pro každý vztah zcela zničující. Definice praví, že žárlivost je strach z lásky a jako takovou ji ve značné míře ukazuje i astrologie. S chorobnou žárlivostí jsou v tradiční astrologii obvykle spojována dvě znamení – znamení Býka a Štíra.

  • Žárlivec Štír: Dokáže milovat i nenávidět z celého srdce, hluboce a intenzivně. Očekává od lásky vše, láska se stává smyslem jeho žití a považuje ji za „všespásnou“. Nutí svého partnera položit na oltář společné lásky všemožné oběti. Umíněný, mající vždy pravdu. Svých fixních idejí se houževnatě drží. Tyranský, ničitelský, se sklony k sebezničení.
  • Žárlivec Býk: Je nebezpečně prchlivý. Paličatě si stojí na svém a svého partnera si přivlastňuje. Vždy si najde nějakou záminku k žárlení.

Paranoia jménem strach, že mě nikdo nemá rád

Lidé s problémy v citovém životě, jejichž kořeny hledáme v jejich dětství, prožívají nešťastné nebo nenaplněné milostné vztahy. Trápí je různé citové blokace či frustrace. Mají citové zábrany, což se u jedněch může projevovat jako ostych, u jiných jako škrobená formálnost. Nedokážou věřit, že jsou ve vztahu opravdu milováni a znovu a znovu vyžadují záruky a důkazy lásky. Někteří z nich jsou emocionálně velmi nevyrovnaní, věčně nespokojení, přecitlivělí, náladoví i žárliví. Mohou mít i problémy se svou rodičovskou rolí, zůstávají věčnými dětmi. Citové frustrace podle astrologie provázejí poškozený archetyp Kozoroha, emocionální nevyrovnanost znamení Raka.

  • Frustrovaný Kozoroh: Rezervovaný, uzavřený, studený, nemilosrdně odmítající a bezohledný. Jindy se snadno dojme, propadá depresím a melancholii. Popírá svou dětskou, hravou, něžnou stránku toužící po odevzdání. Nemilosrdný sám k sobě.
  • Citový vyděrač Rak: Zdánlivě nesobecké jednání ze strachu, že bude opuštěn. Přilepí se na milovanou osobu, dusí ji starostlivostí a zneužívá ji jako oporu. Politika pocitu viny. Tyranie slabosti. Ostýchavý, nerozhodný, bázlivý, neschopný věci měnit. Utíká do světa snů, depresí a přehnané pýchy.

Záleží na osobním horoskopu

Mezi ostatními znameními se také mohou vyskytovat lidé s paranoidními sklony. Záleží na osobním horoskopu každého z nás. Různé citové frustrace například souvisejí se špatnými aspekty (kvadratury, opozice) mezi planetami Venuše a Saturn, emocionální nevyrovnanost signalizuje kvadrát nebo opozice mezi Lunou a Saturnem, sexuální problémy, žárlivost či posedlost zase hledáme za poškozenými aspekty mezi Venuší a Plutem. Prudkou a bolestnou žárlivost najdeme u jedinců, u kterých se v osobních horoskopech objevují neharmonické aspekty mezi Venuší a Marsem nebo Saturnem, zejména v horoskopech s Venušinou dominantou.

Zdroj: Autorský článek a Plzák, M.: Taktika a strategie v lásce, Praha 2011.; wikipedia.org

Jak milují jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 9. 2023

Berani, nějaký příjem navíc by vám mohl přinést počítač nebo jiná technologie. Měli byste mít náročný den, ale to, co děláte, vás bude bavit a vyhlídka na peníze navíc vás nadchne. I když o tom teď možná nepřemýšlíte, to, co děláte, by se mohlo rozvinout v lukrativní podnikání, což vás nakonec přivede k otázce, co vlastně chcete v životě dělat?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.