Čínský horoskop na rok 2023: Co nás čeká v roce vodního Zajíce? Láska a větší porozumění

Před námi je rok vodního Zajíce. Zajíc je podle čínské mytologie vyvoleným znamením, sám Buddha jej kvůli jeho nezištnosti a dobromyslnosti vyzdvihl na samotný Měsíc. Od té doby můžeme pozorovat siluetu zajíce při každém úplňku a věřit, že láska a soucit vyhrávají nad lží a nenávistí. Jak se bude v roce Zajíce dařit všem znamením čínského zvěrokruhu?

Nový čínský rok pod vládou vodního Zajíce začíná 22. ledna 2023 a potrvá až do 9. února 2024.

Co přinese tento rok ve společenském a politickém dění? Zcela obecně můžeme očekávat klidnější a ustálenější období, snahu o dohodu a spolupráci, a to ve všech oblastech lidské činnosti. I v mezilidských vztazích by měl být nastolen větší klid a porozumění, můžeme upevnit svoji vnitřní rovnováhu. Důležitá bude tolerance k druhým, ale i k sobě. Zajíc je velmi intuitivní a ve spojení s živlem vody přinese pro mnohé z nás touhu po vnitřní introspekci a léčení nejen fyzického těla, ale i naší psychiky.

Znamení Zajíce, které bude tomuto roku vládnout, je velmi kreativní, má citlivou a proměnlivou povahu, takže musí hledat vnitřní rovnováhu, tolik nepodléhat vlivu svého okolí a budovat silnou a nezávislou emoční inteligenci. To také bude v roce 2023 platit pro všechna znamení čínského zvěrokruhu.

Nejprve si podle svého roku narození najděte, jaké jste znamení v čínském horoskopu:

 • Krysa – 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984,1996, 2008, 2020
 • Buvol – 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
 • Tygr – 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
 • Zajíc – 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
 • Drak – 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
 • Had – 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
 • Kůň – 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
 • Koza – 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
 • Opice – 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 • Kohout – 1921,1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
 • Pes – 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
 • Vepř – 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Rok 2023 pro znamení Krysy

Po roce vlády Tygra, který byl pěkně náročný, se znamení Krysy může těšit na odpočinek. Vládce tohoto roku Zajíc je klidné a mírné znamení, a to se odrazí i v roce jeho panování. Je sice plachý, ale má rád společnost a bývá ostatním prospěšný. Proto je dobrým doporučením pro znamení Krysy, aby vyhledávalo co největší okruh známých, přátel a kolegů a bylo neustále v epicentru dění, protože jen tak uhájí své pozice, které si muselo v loňském roce Tygra pracně získat.

 • Vcelku půjde o rok příjemný, kdy sice Krysa nebude mít ustláno na růžích, ale veškerá její snaha a úsilí v kterékoliv oblasti se jí vyplatí a přinese uspokojivé výsledky.

Rok 2023 pro znamení Buvola

V loňském roce se Buvolům moc nedařilo, energie roku Tygra je pro ně moc rychlá a bojovná, mají totiž rádi své vlastní tempo, nesnášejí napětí a stres. V roce vodního Zajíce se Buvol zklidní a dostane se mu nových možností, které by měl nejen rozpoznat, ale také se snažit je maximálně využít. Měl by se ale pozitivně naladit, pak mu půjdou věci daleko lépe. Důležité bude, aby aktivněji reagoval na výzvy, které mu nový rok přinese, a tak neprošvihnul možnosti, které se mohou vynořit a také rychle zmizet. Buvol má svůj životní rytmus a nechce být nikým postrkován, ale určitě se mu vyplatí, aby během tohoto roku byl připravený rychle vystartovat.

 • V tomto roce mohou Buvoli zaznamenat posun ve své práci i milostném životě, jen se nesmí zaleknout rychlých změn, ale otevřít se novému způsobu nazírání na svět.

Rok 2023 pro znamení Tygra

Tygr předává vládu Zajícovi rád, protože je za ním rok plný zvratů a změn, takže si bude chtít odpočinout a udělat si více času pro sebe. U každého zástupce tohoto znamení určitě došlo ke změnám, některé mohly být i velmi náročné a ne všechny musely být zcela pozitivní. Nový rok vlády Zajíce začíná koncem ledna a lze předpokládat, že zkušenosti, které Tygr získal během svého roku, dokáže v tom novém plně využít.

Rok 2023 pro znamení Zajíce

V uplynulém roce mohli být lidé tohoto znamení mnohokrát zcela vyčerpaní. Velké tempo, které udával vládce roku Tygr, není nic pro mírného Zajíce, který má rád, když se věci odehrávají v klidu a dle jeho životního rytmu. Konec vlády předcházejícího znamení uvítá o to víc, že nastává rok, kterému bude vládnout. Před těmito zrozenci je rok, který může hodně změnit i ovlivnit jejich život, většinou k lepšímu. Záleží ovšem na postoji těchto lidí, protože optimismus a pozitivní přístup v životě je velmi důležitý, v opačném případě nedokážou tendence ke šťastným změnám ani rozpoznat.

 • Hodně lidí tohoto znamení pochopí, že konečně nastává doba, kdy je nutné se rozhoupat a vzít svůj život do vlastních rukou. Měli by proto zhodnotit svoje možnosti, nepřehánět, ale ani se nepodceňovat. V tomto roce toho mohou mnoho vykonat.

Rok 2023 pro znamení Draka

Za Draky je velmi náročný rok plný vzruchu, kdy museli mnohé zvládnout. Proto jsou ke konci roku Tygra značně vyčerpaní. Dobrou zprávou pro ně je, že nastávající rok Zajíce bude daleko klidnější a oni budou moci sklízet to, co v uplynulém období dokázali. Mohou zpomalit své tempo, protože okolnosti jim to dovolí. Neměli by však čekat velké změny, spíše dovrší to, co již započali. Před nimi je období, kdy se budou cítit uvolněně a najdou si čas i na své koníčky a mimopracovní aktivity, které je baví a při kterých si odpočinou.

 • V roce Zajíce by Draci měli očekávat mírný posun ve všech oblastech jejich života, nebudou muset vynaložit více energie, než bude nutné, věci se budou odvíjet samy.
 • V klidu by se měli připravovat na svůj rok, zvláště pak dřevění Draci, kteří budou vládnoucím znamením roku 2024.

Rok 2023 pro znamení Hada

Za nimi je rušný rok, ve kterém se Hadi snažili udržet své věci ve správné rovnováze. Rok Zajíce jim přináší zklidnění, ale v žádném případě Hadi nesmějí usnout na vavřínech. Vyrojí se možnosti, o kterých budou přemýšlet, zvláště pak v oblasti práce a koníčků. Informační zdroje a kontakty se jim jen pohrnou a oni budou muset dobře vybírat z veliké škály nabídek, které se v jejich životě objeví. Jestliže byli v minulém roce nespokojení, tento rok jim přináší mnoho nového, ale cesty ke změnám nebudou snadné. Je to dáno i složitostí jejich znamení, které nové věci nepřijímá lehce, ale každou možnost pečlivě zkoumá a hodnotí. V případě, že budou muset jednat rychle a akčně, měli by se poradit s lidmi, kterým důvěřují a kteří jsou v oblastech, které budou řešit, zkušení.

Rok 2023 pro znamení Koně

Rok Zajíce bude Koňům přát, nesmějí jednat zbrkle, ale každé rozhodnutí dobře zvážit. Impulzivnost se jim nevyplatí a následků pak mohou litovat. Měli by se zaměřit na jeden cíl, a když se jim podaří získat, co budou chtít, pozornost by měli věnovat hned dalším věcem. Jen tak budou mít úspěch. V roce Zajíce jim hrozí velká roztříštěnost zájmů. Mají před sebou možnost změnit věci, které dlouho odolávaly jejich snaze o zlepšení, jediné, čím mohou výsledek pokazit, je netrpělivost. Povzbudivý vývoj mohou zaznamenat i jejich vztahy, jestliže dokážou splnit, co slíbili, tak mohou zažít důvěru svých blízkých. Tento rok by pro ně měl být ve všech ohledech příznivý, jen musejí nasadit správné tempo, nic neurychlit, ani nezmeškat.

Rok 2023 pro znamení Kozy

Pro osoby narozené ve znamení Kozy začíná konečně pozitivní období. Po předešlých letech se jim začne opravdu dařit. Tito jedinci se mohou těšit na příjemné události, šťastné náhody a záležitosti, které se začnou samy odvíjet. Mohou potkat mnoho zajímavých lidí a kontaktů, které je budou inspirovat pro budoucnost. Ostatní se jim budou snažit pomáhat a Kozy se budou moci mnohému přiučit. Dojít může i k větším životním změnám, jako je například změna práce nebo bydliště, protože někteří zástupci tohoto znamení budou chtít svému životu dát zcela nový směr. Pod vládou roku Zajíce se také prohloubí vnímavost a citlivost těchto lidí, proto může dojít i k pozitivnímu obratu v jejich osobních vztazích.

Rok 2023 pro znamení Opice

V minulém roce vodního Tygra lidem narozeným ve znamení Opice plány příliš nevycházely, nyní nastane obrat k lepšímu. Rok Zajíce bývá pro Opice většinou pozitivní. Mnoho věcí se jim začne dařit a tito zrozenci znovu naberou vítr do plachet. Důležité pro ně bude zapojit se do dění a nečekat na žádné zázračné změny, budou nutné činy a také aktivní přístup, kterými se mnohé věci změní. Nápady a optimismus těmto lidem většinou nechybí, je však pro ně dobré rozvíjet koncentraci a zaměřit se na jeden cíl. V tomto roce se mohou Opice posunout v mnoha oblastech a zaznamenat zisk, na který dlouho čekali. Chce to jen pozitivní naladění, řešení a cesta se najdou.

Rok 2023 pro znamení Kohouta

Po pěkně akčním roce Tygra si mnozí zástupci znamení Kohouta odpočinou a také se zklidní. Kohouti jsou většinou cílevědomí, pracovití a mnohé dokážou, rok Zajíce jim přinese zajímavé možnosti. Uplatní svou vynalézavost, ale ne v tak ostrém tempu jako v minulém roce. Dostanou lekce z trpělivosti a budou se muset více soustředit na danou věc. Pokrok tohoto roku bude spíše mírný, žádné závratné změny se nestanou. Důležitá pro ně bude spolupráce s ostatními. Roztříštěnost a nezávislý postoj jejich aktivity spíše oslabí. Kohouti by také neměli očekávat žádné velké změny, které by vedly k výraznějšímu zlepšení jejich financí.

Rok 2023 pro znamení Psa

Vstupem do nového roku vodního Zajíce se mohou lidé znamení Psa naladit na pozitivní období, ve kterém proběhnou změny, které předznamenají jejich posun a osobní růst. Psí znamení je dostatečně akční a nebojí se výzev, v tomto roce budou mít i dostatek příležitostí přesvědčit se o svých schopnostech, a to jak o své profesní zdatnosti, tak i v oblasti mezilidských vztahů. Důležitý posun v jejich životě může nastat v období jara a léta, kdy budou na vrcholu svých sil. Budou dostávat různé nabídky a bude jen na jejich úvaze, jaké si vyberou. Svým osobním kouzlem a přátelskou povahou mohou Psi získat mnoho, důležité bude, aby se uměli rozhodnout a svůj čas věnovali podstatným věcem a rozvíjeli své obchodní a komunikační schopnosti.

 • Hlavním poselstvím tohoto roku bude stavět na tom, co již tito zrozenci v minulosti dokázali, bezhlavě nepropadat novým věcem, ale pečlivě vážit svoje možnosti.

Rok 2023 pro znamení Vepře

Vepřům lze doporučit, aby se na změnu vládce nového roku náležitě připravili. Měli by si dobře promyslet svoje budoucí kroky, za svoje úsilí budou odměněni. Rok 2023 jim může přinést zásadní změny, ale větší úspěch budou mít ti, kteří jsou aktivní a znají svoje cíle. Dařit by se mělo Vepřům ve všech oblastech, lze říci, že na rok vodního Zajíce mnozí budou dlouho vzpomínat. Věci se budou odvíjet rychle a může se objevit mnoho nových možností, zvláště pak v oblasti práce a kariéry. Bude to rok, ve kterém se mnozí ocitnou před výzvou změnit svůj dosavadní život, přijdou lekce z odvahy. Lidé tohoto znamení by se neměli bát riskovat, štěstí je na jejich straně.

Poslechněte si povídání o novém čínském roku ve znamení Zajíce s astroložkou Věrou Várady:

Jak vidí rok 2023 západní astrologie, se dozvíte ZDE:

Další horoskopy na rok 2023

Zdroj: Autorský text astroložky a kartářky Věry Várady

Sdílejte článek
Štítky horoskop energie Nový rok vláda Pes Had čínský nový rok mezilidský vztah čínský horoskop 2023 Krysa rok vodního Zajíce Buvol Tygr Zajíc Drak Kůň Koza Opice Kohout Prase

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 13. 7. 2024

Berani, duchovní záležitosti by vás mohly velmi zajímat. Možná se budete chtít ponořit do metafyzických studií a meditací, ale pracovní nebo rodinné povinnosti by vám mohly bránit v uskutečnění těchto přání. Nenechte se tím zklamat. Místo toho se soustřeďte na všední povinnosti a dokončete je. Pak můžete přejít ke skutečně fascinujícím záležitostem.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.